Bulgarije sluit grenzen voor Syrische asielzoekers

Nieuws

Bulgarije sluit grenzen voor Syrische asielzoekers

Bulgarije sluit grenzen voor Syrische asielzoekers
Bulgarije sluit grenzen voor Syrische asielzoekers

IPS

16 mei 2014

Al sinds november houdt Bulgarije zijn grenzen gesloten tegen de instroom van Syrische asielzoekers en andere migranten die het land binnenkomen vanuit Turkije. De bevoegde Europese instellingen lijken een gedoogbeleid te voeren.

In 2013 implementeerde Bulgarije een plan “om de crisis als gevolg van de toenemende migratiedruk te beheersen”. In 2013 vroegen 11.000 mensen asiel aan in het land, tegenover gemiddeld 1.000 de jaren daarvoor. Het plan omvat onder meer een hek van 33 kilometer lang langs de Turkse grens en 1.500 extra politiemensen voor de grenspatrouilles.

Volgens het Bulgaarse ministerie van Binnenlandse Zaken werpt het plan zijn vruchten af. “Tijdens de eerste helft van dit jaar slaagden iedere maand iets meer dan honderd asielzoekers erin Bulgarije binnen te komen. Bij de start van het plan moesten we nog dagelijks tot honderd mensen verhinderen het land binnen te komen”, klinkt het.

Misbruik

Human Rights Watch documenteert in een recent rapport hoe mensen die vanuit Turkije de grens wilden oversteken naar Bulgarije, zomaar teruggestuurd worden, zonder dat ze de kans krijgen om een asielaanvraag in te dienen. Soms ondervonden ze ook misbruik door grenswachten. Human Rights Watch nam 177 interviews af van migranten in Bulgarije, Turkije en Syrië, waarin 44 gevallen van onmiddellijke terugzending gereconstrueerd werden, en waarbij in totaal 519 mensen betrokken waren.

“Human Rights Watch gaat er vanuit dat de Bulgaarse regering sinds 6 november 2013 een systematisch beleid voert om asielzoekers zonder papieren te verhinderen het land binnen te komen met een verzoek voor internationale bescherming”, zegt het rapport.

De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken Tsvetlin Yovchev, de belangrijkste figuur achter het plan, is het niet eens met de stelling van Human Rights Watch dat de grenspolitie geweld zou gebruiken tegen migranten. Aan Bulgaarse media vertelde hij dat de voortdurende aanwezigheid van specialisten van Frontex, het Europese grensagentschap, een garantie is op correct gedrag van de Bulgaarse politie.

Europese verantwoordelijkheid

Frontex-woordvoerder Ewa Moncure zegt dat Frontex als operationeel agentschap louter toezicht houdt op grenzen, zoals overeengekomen met de regering in Sofia. Het Bulgaarse migratiebeleid is de verantwoordelijkheid van het land zelf, benadrukt het agentschap. Frontex beweert ook geen klachten ontvangen te hebben over de mensenrechtenschendingen die Human Rights Watch vermeldt.

Volgens Ana Fontal van de European Council on Refugees and Exile (ECRE), een Europese alliantie van 82 migrantenrechtenorganisaties, “spreken de cijfers voor zich: 3.000 mensen staken de Bulgaarse grens over in oktober 2013, tegenover 99 in januari 2014”.

“De Europese Commissie moet zonder uitstel de grenspraktijken aan de Bulgaars-Turkse grens onder de loep nemen. Ze moet mogelijke inbreuken tegen Europese migratiewetgeving onderzoeken en indien nodig sancties te nemen tegen het land”, zegt Fontal. “Andere EU-landen mogen geen asielzoekers terugsturen naar Bulgarije, zolang de omstandigheden in het land niet verbeteren en de Bulgaarse autoriteiten de internationale en Europese wetgeving niet respecteren.”