Burgerdoelwitten bestookt in Sri Lanka

Nieuws

Burgerdoelwitten bestookt in Sri Lanka

Voor de tweede keer in enkele weken tijd is een ziekenhuis in de Sri Lankaanse regio Vanni onder vuur genomen. Daarbij zijn een tiental mensen om het leven gekomen.

‘We zijn gechoqueerd door de aanval, de tweede in enkele weken tijd’, zegt Paul Castella van het Internationale Rode Kruis. ‘Gewonde en zieke burgers, medisch personeel en medische faciliteiten zijn allemaal beschermd door het internationaal recht, ze mogen dus onder geen enkel beding aangevallen worden.’ Hij roept beide partijen op om medische faciliteiten te sparen.
Het ziekenhuis ligt op een boogscheut van de frontlinie, waar het regeringsleger van Sri Lanka en de Tamil Tijgers strijd voeren. De laatste weken heeft het leger grote vooruitgang geboekt, en was de oorlog tegen de Tamil Tijgers zelfs voor 95% afgelopen. Maar de Verenigde Naties waarschuwden wel al voor de hoge tol onder burgers.

250.000 mensen samengedreven

Hulporganisaties schatten dat er in het noordoosten van Sri Lanka, waar het offensief nu staat, zo’n 250.000 à 300.000 mensen samengedreven zijn op een strook van zo’n 50 vierkante kilometer waar gebombardeerd wordt. De overheid heeft weliswaar enkele veilige zones gecreëerd, maar ook daar zouden al een paar honder slachtoffers gevallen zijn.
Artsen zonder Grenzen Internationaal is bezorgd over het lot van de 250.000 burgers die er vastzitten. ‘Hoewel ruwweg 2.000 mensen erin geslaagd zijn de grens over te steken naar de relatief veilige regio Vavuniya, kan het grootste deel van de bevolking niet vluchten. Het is de plicht van beide partijen om het recht van de burgers om veiligheid te zoeken, gerespecteerd wordt.’
De burgeroorlog die Sri Lanka verscheurt sleept al 25 jaar aan, zij het met tussenpozen. In die tijd zijn naar schatting 70.000 doden gevallen bij gevechten tussen regeringstroepen en de rebellerende Tamils. Laatstgenoemden ijveren gewapenderhand voor een onafhankelijke staat (Tamil Eelam) in het noordoostelijke deel van het eiland.