Burkina wil mensen weg uit laatste bossen

Nieuws

Burkina wil mensen weg uit laatste bossen

Brahima Ouédraogo

24 juli 2008

Het regenseizoen is bezig in Burkina Faso, en overal worden bomen geplant. Het land krijgt er per jaar negen miljoen nieuwe bomen bij, en toch gaat de beboste oppervlakte snel achteruit. De bevolkingsdruk, klaagt de Burkinese minister van Milieu. Hij wil liefst zoveel mogelijk mensen weghalen uit waardevolle bosgebieden, al is het niet altijd duidelijk dat die bewoners de schuldigen zijn.

“In onze reservaten en nationale parken vind je velden, huizen, scholen, bidplaatsen en zelfs markten”, moppert milieuminister Salifou Sawadogo. “Dat maakt een goed beheer van de restanten van ons bospatrimonium onmogelijk.”
Volgens een studie van het ministerie uit 2007 wordt 60 procent van de beschermde gebieden in Burkina ingenomen door akkers en dorpen. Sommige bewoners hakken zonder toelating hout, maken houtskool of steken struikgewas in brand om nieuwe landbouwgrond vrij te maken. Andere gebieden worden kaalgevreten door een te grote veestapel. Daardoor krimpen de bosgebieden in en vermindert de natuurlijke rijkdom in de overblijvende groene zones.
Er leven meer dan 20.000 mensen in waardevolle bosgebieden in Burkina, schat Ibrahim Lankoandé, directeur-generaal van de dienst Bossen in het Milieuministerie. De regering wil die bewoners daar weg, maar op een sociaal aanvaardbare manier.”We willen beginnen met sensibilisering”, zegt Lankoandé. “Daarna komen er begeleidende maatregelen om de levenssituatie van die mensen te verbeteren. Overexploitatie is het probleem. Krijgt de natuur de mogelijkheid zich te herstellen?”

Geen bosbeheer over de hoofden heen

Moustapha Sarr, algemeen directeur van het Park Bangréwéogo in de buurt van Ouagadougou, gelooft dat er helemaal niemand moet verhuizen. Beschermingsmaatregelen hebben volgens hem alleen maar kans op slagen als ze in samenspraak met de plaatselijke bevolking worden getroffen. “De bewoners zijn het probleem niet. Zij hebben die gebieden lange tijd onderhouden. Het zijn de mensen die alleen oog hebben voor de natuurlijke rijkdommen die in de fout gaan.”
In elk geval liegen de cijfers er niet om. Volgens het ministerie van Milieu verliest Burkina elk jaar 110.000 hectare bos. Dat is een ecologische aderlating voor het Sahelland. Herbebossingscampagnes leveren per jaar maar 10.000 tot 15.000 hectare nieuw groen op. Elk jaar worden er wel meer bomen geplant. Wie zich het actiefst toont, kan een beloning verwachten: landbouwwerktuigen of geld. Het onderhoud van die nieuwe aanplant valt soms wel wat mager uit.