Bush neemt opnieuw 'genocide' in de mond

Nieuws

Bush neemt opnieuw 'genocide' in de mond

Jim Lobe

02 juni 2005

Na een half jaar stilzwijgen herhaalde George W. Bush gisteren (woensdag) dat hij gelooft dat er "een genocide" aan de gang is in Darfur. Maar er is geen enkel teken dat de Amerikaanse regering Sudan nog onder druk wil zetten. Integendeel, zeggen mensenrechtengroepen, Washington zoekt toenadering.

“De toestand is ernstig,” zei Bush op de fotogelegenheid met de Zuid-Afrikaanse president Thabo Mbeki. “Zoals u weet heeft voormalig Buitenlandminister Colin Powell de situatie met mijn goedkeuring een genocide genoemd.”

De uitspraak van Bush wekt bij Amerikaanse mensenrechtengroepen en Afro—activisten echter niet de hoop dat de VS het regime in Khartoem sterk onder druk willen zetten. “Bush’ verklaring is plat opportunisme”, zegt Eric Reeves, een professor van het Smith College en één van de voormannen van de campagne voor Darfur. De uitspraak is enkel bedoeld om te maskeren dat de Amerikaanse regering haar houding tegen Khartoum verzacht, meent Reeves.

De slachtingen van de Arabische Janjaweed-milities onder de burgerbevolking in Darfur duren nu al tweeënhalfjaar. De teller staat in de meeste schattingen in de buurt van 400.000 doden en 2,5 miljoen ontheemden.

Bush’ opmerking is toch een teken dat de VS onder toenemende druk staan om wat te doen aan de situatie in Darfur. Vorige week stuurden 80 mensenrechtenorganisaties en religieuze groepen een open brief om bij het Witte Huis aan te dringen op een nieuwe resolutie in de VN-Veiligheidsraad. Die moet de waarnemersmissie van de Afrikaanse Unie (AU) in Darfur toelaten om wapens in te zetten tegen de milities. De brief bevatte ook een oproep voor een “robuuste internationale troepenmacht” die de AU zou kunnen versterken.

Voorlopig beperken de VS zich tot een logistieke bijdrage aan de AU-missie, die zo’n 2.300 soldaten en agenten sterk is. Washington dringt in de Veiligheidsraad niet eens aan op diplomatieke en economische sancties tegen Khartoum. De regering zegt dat zo’n demarche nutteloos is omdat China en Rusland hun veto zullen stellen. Peking heeft fors geïnvesteerd in de Soedanese olie-industrie en Rusland is de belangrijkste wapenleverancier van het regime.

Deze week raakte ook bekend dat de ‘Darfur Genocide Accountability Act’, een wetsvoorstel dat Bush een volmacht wil geven voor het sturen van Amerikaanse troepen, al de handtekening draagt van 114 leden van het Huis van Afgevaardigden. Dat is een vierde van het halfrond van het lagerhuis.

Gisteren (woensdag) maakte de International Crisis Group (ICG) een enquête bekend waaruit blijkt dat vier op vijf Amerikanen voorstander zijn van een internationale interventie om de moordpartijen te stoppen. Bijvoorbeeld door een ‘no-fly zone’ in te stellen boven Darfur. De peiling, afgenomen door Zogby International in opdracht van de ICG, verscheen net voor het bezoek van Mbeki aan het Witte Huis.

De Zuid-Afrikaanse president zelf deed niets om de druk te verhogen. Hij prees de Amerikanen voor de logistieke hulp aan de AU-missie. “Wij hebben inderdaad niet gevraagd voor troepen van buiten het continent. Het is een Afrikaanse verantwoordelijkheid, en we kunnen die aan”, zei Mbeki na afloop van het bezoek. Mbeki slaat de bal mis, zegt de Amerikaanse ngo Africa Action. “De AU toont leiderschap, maar de organisatie kan de taak alleen niet aan. Waarom zou dat ook moeten? Het gaat om een genocide, een misdaad tegen de hele mensheid.”

Het regime in Khartoum legt de bestaande Soedanresolutie van de Veiligheidsraad, naast zich neer: het geweld duurt voort en van ontwapening van de Janjaweed is geen sprake. Het bezoek van VN-baas Kofi Annan aan Darfur vorige week heeft geen indruk gemaakt. Na zijn vertrek arresteerden de autoriteiten Annans Soedanese tolk en twee stafleden van de Nederlandse afdeling van Artsen zonder Grenzen. De autoriteiten zijn niet opgezet met het feit dat AzG een rapport uitbracht over de systematische verkrachtingen in Darfur.

Ondanks de groeiende onmin en de toenemende politieke druk zoekt Washington nog steeds toenadering. Onderminister van Buitenlandse Zaken Robert Zoellick, die Darfur dit weekend bezoekt, verklaarde tegen AFP dat de Soedanese regering “hard werkt aan een politieke oplossing.” Professor Reeves hoort het donderen in Keulen: “Het is mooi dat de president nogmaals zegt dat het een genocide is. Maar hoe kan een genocidair regime ‘hard werken aan een politieke oplossing’, zoals Zoellick beweert?”

Tijdens een eerder bezoek aan Sudan in april produceerde het Zoellicks ministerie een rapport dat het aantal moorden in de regio schat op 60.000 tot 160.000. Een aantal dat onmogelijk laag ligt, zeggen kenners. De krant de Washington Post vergeleek de methodologie van de verschillende studies en verwees de cijfers van Zoellick naar de prullenmand. (MM)