Bush’ toespraak in haviksnest nederlaag voor Powell - analyse

Nieuws

Bush’ toespraak in haviksnest nederlaag voor Powell - analyse

Jim Lobe

28 februari 2003

In de wandelgangen in Washington wordt nog druk nagekaart over de toespraak die president George W. Bush woensdagavond hield voor het American Enterprise Institute, een instelling die imperialistische denkbeelden promoot in het debat over het Amerikaanse buitenlandbeleid. “Het feit dat Bush, van alle mogelijk toehoorders, het AEI uitkoos om zijn visie te geven over een gedemocratiseerd Irak en een vreedzaam Midden-Oosten, moet een enorme klap zijn voor Colin Powell,” zegt een parlementaire medewerker wiens baas zich rekent tot het kamp van de ‘realisten’.

In het gebouw van het American Enterprise Institute in downtown Washington zette de Amerikaanse president een visie op het Midden-Oosten uiteen die akelig veel gelijkenissen toonde met de denkbeelden die de instelling zelf uitdraagt. De val van de dictator in Irak, luidt de stelling van de ‘academici’ van de AEI, kan zorgen voor een democratisch domino-effect onder de autoritaire regimes in het Midden-Oosten. De experts van het instituut hebben ook hun eigen oplossing voor de Palestijnse kwestie: geef Israël de permanente controle over de Westelijke Jordaanoever en de Palestijnse staat en maak van Irak de zetel van het Hasjemitische koningshuis dat nu in Jordanië aan de macht is – precies de Midden-Oostentransformatie die de Israëlische Likoed-partij nastreeft.

Voor de Palestijnse kwestie presenteerde Bush in zijn speech een radicaal andere oplossing dan die van het AEI. “Om tot vrede te komen, moet de kolonisering in de bezette gebieden stoppen,” zei Bush. De Amerikaanse president betuigde opnieuw zijn steun aan het plan van het zogenaamde Kwartet (de VS, de VN, de EU en Rusland), dat neerkomt op veiligheid voor Israël en een eigen staat voor de Palestijnen.

Buiten de kwestie van de kolonies in Israël paste Bush’ speech volledig in het kraam van de AEI, een instelling die nauwe banden heeft met dat andere haviksnest, het ‘Project for a New American Century’. PNAC is een frontgroep van neoconservatieve joden en christelijke ultra’s wiens aanbevelingen zwaar doorwegen op het Amerikaans-Israëlische beleid en de ‘oorlog tegen het terrorisme’. “Het overlijden van Saddam Hoesseins regime,” zei Bush woensdag, “zal terroristische netwerken beroven van een rijke mecenas die betaalt voor de opleiding van terroristen en beloningen uitdeelt aan de familie van daders van zelfmoordaanslagen. Andere regimes zullen een duidelijke waarschuwing krijgen dat steun voor het terrorisme niet getolereerd zal worden.”

Richard Perle, een onderzoeker bij de AEI en de voorzitter van de invloedrijke Defense Policy Board van het Pentagon, is een erg omstreden figuur, zowel in de VS als daarbuiten. “Alle Arabische leiders zien Perle en zijn vrienden in het Pentagon als de schuldigen voor de Amerikaanse politiek in het Midden-Oosten,” zegt een Egyptische journalist in Washington. “Hij wordt beschouwd als een agent van Likoed.”

Perle behoort samen met vice-president Dick Cheney en Rumsfeld tot de harde kern van conservatieven die na 11 september hun zinnen op Irak zetten. In een open brief aan de president deden Perle en 39 andere AEI en PNAC-leden op 20 september 2001 de volgende aanbeveling: “zelfs als er geen bewijzen zijn voor de link (van Saddam) naar de aanval (van 11 september): zet de hulp stop aan de Palestijnse Autoriteit, tref de Hezbollah in Libanon en neem wraak tegen Iran en Syrië als ze niet stoppen met de bevoorrading van Hezbollah.”

Vorige zomer moesten Bush en Defensieminister Rumsfeld zich nog publiekelijk van Perle distantiëren nadat hij suggereerde om het Saoedische koningshuis van de macht te verdrijven wegens de vermeende steun van Riyad aan terroristische groepen.

+American Enterprise Institute (www.aei.org)