Bush wil niet alle landmijnen verbieden

Nieuws

Bush wil niet alle landmijnen verbieden

Marty Logan

29 februari 2004

Organisaties die campagne voeren tegen het gebruik van antipersoonsmijnen, zijn verbolgen over het Amerikaanse besluit het Verdrag voor het Verbod op Landmijnen (Verdrag van Ottowa) niet te ondertekenen. Vrijdag maakte de regering Bush bekend dat ze bepaalde typen mijnen wil blijven gebruiken.

Met het besluit heeft Bush een streep gezet door het beleid van zijn voorganger Bill Clinton. Die besloot in 1998 dat het Amerikaanse leger alternatieven moet ontwikkelen voor de landmijnen en dat Amerika in 2006 het Verdrag van Ottawa zou ondertekenen. Vanaf 1997 hebben 150 landen dit verdrag ondertekend. Zij verklaren daarmee geen landmijnen te gebruiken, produceren, exporteren of op te slaan. De Verenigde Staten hebben sinds 1991 geen landmijnen meer gebruikt en ze niet meer geproduceerd sinds 1997.

De Amerikaanse Defensie krijgt van Bush tot 2010 de tijd om de conventionele, ‘domme mijnen’, die zichzelf niet via een tijdschakelaar tot ontploffing kunnen brengen, op te ruimen. Deze antipersoonsmijnen zijn jaarlijks verantwoordelijk voor tussen 15.000 en 20.000 doden. Bush wil echter geen verbod op ‘smart mines’, mijnen die zichzelf wel tot ontploffing kunnen brengen. Deze mijnen zijn volgens hem veel minder schadelijk. Wel verdubbelde Bush het budget voor het wereldwijd ruimen van mijnen tot 70 miljoen dollar in 2005.

De VS beginnen in 2006 met het vernietigen van conventionele mijnen in Korea. De smart mines blijven echter wel gewoon in gebruik bij het Amerikaanse leger. Human Rights Watch (HRW) heeft grote bezwaren tegen die keuze. Smart mines zijn niet veilig, zegt Stephen Goose van HRW. Ze blijven een gevaar voor burgers. Het ontploffingsmechanisme van de smart mines kan weigeren en omdat ze vanuit de lucht gelegd worden, is het moeilijk hun locatie in kaart te brengen. Bovendien zijn smart mines niet slim genoeg om het verschil tussen een soldaat en een kind te zien.

Mary Wareham van HRW zei in een reactie geschokt te zijn door het besluit van Bush. Hoewel de VS het verdrag nog niet hadden ondertekend, waren ze in onze ogen toch op de goede weg. Hiermee wordt een slecht signaal afgegeven aan andere landen die het verdrag nog niet ondertekend hebben. Als een grootmacht als Amerika het verdrag niet ondertekent, dan kan dat voor kleinere landen met een slecht uitgerust leger reden zijn om te concluderen dat zij het dan helemaal niet hoeven.

Volgens organisaties die actie voeren tegen het gebruik van antipersoonsmijnen, hebben alleen Myanmar en Rusland de afgelopen jaren nog nieuwe mijnen gelegd. Zelfs rebellengroepen in verschillende landen besloten minder mijnen te gebruiken.
Jodie Williams, initiatiefneemster van de International Campaign to Ban Landmines, zei vrijdag in een reactie dat het besluit opnieuw aantoont dat de regering-Bush totale minachting heeft voor internationale afspraken.