Belgische overheden voor de rechter over klimaat

De vzw Klimaatzaak, een organisatie met leden uit de media-, kunst- ondernemers- en wetenschappelijke wereld stelt de Vlaamse, Waalse, Brusselse én de federale overheid in gebreke wegens het uitblijven van een doortastend klimaatbeleid.

De oprichters van de vzw, een groep verontruste burgers uit de media-, bedrijfs-, wetenschappelijke en kunstwereld, zijn bezorgd omdat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat nog deze eeuw een opwarming van de aarde met 4° Celcius dreigt. Dit terwijl alle landen van de VN, inclusief België, hebben erkend dat een opwarming van 2°C de ecosystemen al zodanig zal aantasten dat de gevolgen wereldwijd tot mensenrechtenschendingen zullen leiden.

De elf initiatiefnemers - Tom Lenaerts, Francesca Vanthielen, Ignace Schops (directeur van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland), Johan Van Den Bosch (bioloog), Lambert Schoenmaekers, Stijn Meuris, Dirk De Clippeleir (directeur AB), Nic Balthazar, kunstenaar Koen Vanmechelen, Tom Brookes (directeur Energy Strategy Centre) en Serge de Gheldere (ceo van Futureproofed in Leuven) - wijzen er op dat bij het uitblijven van een serieuzere aanpak van het klimaatprobleem honderden miljoenen mensen door klimaatrampen zullen worden getroffen voor deze eeuw ten einde is. Om dit te voorkomen moet ook België ambitieuzere reductiedoelstellingen te hanteren.

Serge de Gheldere: ‘Wij vragen dat de Belgische overheden daad bij woord zouden voegen om België samen sneller duurzaam te maken, zodat ook toekomstige generaties Belgen veilig en in welvaart in België zullen kunnen leven.

‘We hebben het creatief en constructief geprobeerd, maar de tijd van zingen, dansen en schreeuwen alleen is voorbij. Het water staat ons aan de lippen.’
Nic Balthazar

De initiatiefnemers vragen daarom dat de Belgische overheden alle maatregelen treffen die nodig zijn om de opwarming van de aarde onder die gevaarlijke grens van 2° Celsius te houden.

De Klimaatzaak verwacht niet dat de Belgische overheden vrijwillig aan 40% emissiereductie zullen realiseren tegen 2020 (ten opzichte van het niveau van 1990) en is daarom alvast gestart met het voorbereiden van een rechtszaak. Op hun website www.klimaatzaak.be geven ze andere burgers de mogelijkheid om zich als mede-eiser aan te sluiten bij de rechtzaak.

Op die site is ook de uitgebreide ingebrekestelling te lezen -een onderbouwd document waarin met juridische precisie uitgelegd wordt waaarom de eisen van klagers niet enkel gebaseerd zijn op morele noodzaak, maar ook op aangegane verbintenissen.

Indien de rechtszaak er effectief komt, zou België het tweede land in Europa zijn, na Nederland, waarin een dergelijke klimaatzaak tegen de overheid geïnitieerd wordt. In de VS lopen ook al gelijkaardige procedures. De oprichters bieden burgers en maatschappelijke instellingen op hun website aan om zich in de rechtsprocedure als mede-eisers naast de vzw Klimaatzaak te scharen.

Francesca Vanthielen: ‘We doen dit omdat we van ons land, zijn inwoners en onze kinderen houden. Zie het als een rechtszaak uit liefde. Wij menen in ieder geval dat in een democratische rechtsstaat de politieke beleidsvrijheid daar ophoudt waar de wetenschap ons vertelt dat het gevolg van politieke keuzes tot destructie van onszelf en onze omgeving zal leiden. Zover mogen we het natuurlijk nooit laten komen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Over de auteur

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.