Californië laat zich niet ontmoedigen door Kopenhagen

Nieuws

Californië laat zich niet ontmoedigen door Kopenhagen

Matthew Berger

22 december 2009

Nu landen tijdens de recente klimaattop in Kopenhagen er niet in slaagden met een substantieel akkoord te komen, is actie op regionaal niveau wellicht de meest zinvolle weg. Californië is in dat opzicht een trendsetter.

De Amerikaanse staat Californië, de grootste regionale economie van de grootste nationale economie, laat zich niet leiden door Kopenhagen of Washington, maar zet zijn eigen koers uit.
Toen de Californische gouverneur Arnold Schwarzenegger vorige week in Denemarken aankwam, was hij niet zomaar regionale afgevaardigde. Hij was een van de mensen die een voortrekkersrol spelen als het gaat om het creëren van een economie met een minimale uitstoot van broeikasgassen. “Terwijl nationale regeringen ruziën over uitstootbeperking, streven subnationale regeringen zoals die in Californië hun eigen doelen, wetten en beleid na”, zei hij in Kopenhagen.
Californië loopt met een economie waarin 1,8 biljoen dollar omgaat, voorop als het gaat om het ontwikkelen van hernieuwbare energie en het terugdringen van de CO2-uitstoot. In 2006, nadat het Kyoto-protocol al tien jaar werd genegeerd door Washington, besloot Sacramento om op eigen initiatief een wet aan te nemen, de Global Warming Solutions Act. In die wet zijn doelen vastgelegd om te uitstoot te beperken.

Voortvarend

Californië is verantwoordelijk voor 1,4 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Dat percentage is vergelijkbaar met dat van Frankrijk. De staat wil de uitstoot voor 2020 terugbrengen tot het niveau van 1990 en tot 80 procent onder het niveau van 1990 in 2050.
De voortvarendheid waarmee Californië het klimaatprobleem te lijf gaat, inspireert ook andere staten. Een rapport van Environment America, dat eerder deze maand verscheen, voorspelt dat maatregelen op regionaal niveau de emissie zullen reduceren met 536 miljoen ton CO2-equivalent per jaar in 2020. Dat is meer dan de huidige, jaarlijkse totale uitstoot van alle landen bij elkaar – uitgezonderd de acht meest vervuilende landen.
“Volgens de Verenigde Naties zal 80 procent van de noodzakelijke reductie van broeikasgassen plaatsvinden op subnationaal niveau. Dus waarom moeten we al onze hoop vestigen op internationale actie?”, zei Schwarzenegger vrijdag in zijn wekelijkse radiotoespraak.

Satellietenergie

Misschien maakt Californië nog wel de meeste indruk met zijn standaard voor het percentage hernieuwbare energie. Het doel is om in 2010 voor 20 procent op schone energie te draaien en in 2020 voor 33 procent. Ter vergelijking: de Europese Unie heeft zich tot doel gesteld om in 2020 voor 20 procent gebruik te maken van hernieuwbare energie.
Om de energievoorziening voor de bijna 38 miljoen inwoners van de staat te kunnen garanderen, worden bijna wekelijks nieuwe projectvoorstellen over hernieuwbare energie ingediend en goedgekeurd.
Afgelopen donderdag werd een voorstel goedgekeurd om een transmissielijn aan te leggen die een bergachtig gebied met veel wind, moet verbinden met Los Angeles en andere Zuid-Californische steden.
De dag daarvoor werden vier contracten goedgekeurd die nutsbedrijven toegang geven tot hernieuwbare energie. In een van die contracten betrekt Southern California Edison energie van een project dat in ontwikkeling is in het zuiden van Oregon. In een ander contract is vastgelegd dat PG&E energie afneemt van een nieuw zonne-energieproject in de zuidwestelijke woestijn van Californië.
Een van de meest innovatieve projecten is afkomstig van een start-up, Solaren. Dat bedrijf wil zonne-energie die verzameld wordt door satellieten, met gebruik van radiofrequenties doorstralen naar Central Valley in Californië. Zonnepanelen in de ruimte zouden daarbij 24 uur per dag energie moeten genereren. PG&E wil deze energie afnemen, zodra de satellieten met succes zijn geïnstalleerd. Naar verwachting zal dit in 2016 zijn.