Cambodja moet afkicken van ontwikkelingshulp

Cambodja zal niet voor 2025 uit de lijst van minst ontwikkelde landen geschrapt worden. Dat zegt een nieuw rapport van de Verenigde Naties. De afhankelijkheid van donordollars blijft bestaan, maar die geldstroom zou binnenkort kunnen opdrogen.

  • Charles Pieters (CC BY-NC-ND 2.0) Cambodja moet nog heel wat inspanningen doen om uit de groep van minst-ontwikkelde landen te geraken. Charles Pieters (CC BY-NC-ND 2.0)

Het Zuidoost-Aziatische land heeft wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg om de grootste ontwikkelingsachterstand binnen de tien jaar te verbeteren. Dat is nodig om de extreme armoede te bestrijden.

Het VN-agentschap voor handel en ontwikkeling (Unctad) evalueert om de drie jaar het niveau van de armste landen. Op de LDC-lijst (Least Developed Countries) staan nu 48 landen.

Volgens voorspellingen verdwijnen er tegen 2025 zestien landen uit de rangschikking. Cambodja zal dan als enige Aziatische land op de lijst staan.

Levensverwachting, onderwijs, inflatie en het bruto binnenlands product (bbp) zijn bepalende factoren voor de classificatie. Vooral armoede, een zwak menselijk potentieel en een kwetsbare economie spelen Cambodja parten.

Vooruitgang met een keerzijde

Het VN-rapport looft de verbeteringen op het vlak van onderwijs. De privésector is aan het diversifiëren en Cambodja sluit zich eindelijk aan op de mondiale handelsketen.

En er is meer positief nieuws. In een rangschikking van de Wereldbank klom Cambodja een trapje hoger, van een lagelonenland naar de lagere middengroep.

Vooral armoede, een zwak menselijk potentieel en een kwetsbare economie spelen Cambodja parten

Die upgrade is een opsteker voor beleidsmakers, maar zorgt voor bezorgdheid bij economen. Want het land komt hierdoor niet langer in aanmerking voor makkelijk geld.

Door de lagelonenstatus kreeg Cambodja lagere rentevoeten, financiële steun, donorprogramma’s en zeer voordelige handelsverdragen. Nu het daar niet langer voor in aanmerking komt, kan dat de verdere ontwikkeling van het land afremmen. De druk om de economie aan te zwengelen met handel en investeringen neemt dus toe.

De vraag is of Cambodja makkelijk zal kunnen afkicken van zijn ontwikkelingshulp. Er zijn aanwijzingen dat het een moeilijke ontwenningskuur wordt.

Waarschuwingen in de wind

De Wereldbank hamert op de belangrijkste uitdagingen waar Cambodja voor staat. Vooral de zwakke landbouwsector en de forse kredietgroei (30 tot 40 procent per jaar) baren zorgen. De markt voor microkredieten is verzadigd.

De extreme armoede van het platteland is een doorn in het oog. En in het middelbaar onderwijs ligt het aantal schoolverlaters veel te hoog. Dat zet een rem op sociale mobiliteit en dus op de economie.

De regering veegt een aantal bezorgdheden van tafel, zoals die over het ondermaatse onderwijs. Chheang Vun, een woordvoerder van de regerende partij CPP, zegt dat het rapport geen rekening houdt met de achterstand die het land heeft opgelopen door de jarenlange burgeroorlog.

‘Ons onderwijs is niet slecht. We hebben gewoon niet genoeg onderwijzers. Die zijn allemaal vermoord door de Rode Khmer. Het duurt jaren om goede leerkrachten op te leiden.’

Ook de waarschuwingen over de snelle kredietgroei laten de regering koud. ‘We zijn blij met de groei van microkredieten. Dat zorgt voor minder armoede en voor meer kleine bedrijven die kunnen investeren.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift