Canada staakt verzet tegen recht op water

Nieuws

Canada staakt verzet tegen recht op water

Thalif Deen

01 juni 2012

In de onderhandelingen over het actieplan voor de Rio+20-top, in Brazilië volgende maand, was Canada de laatste tegenstander van erkenning van het recht op water en sanitatie. Het land heeft zijn verzet nu opgegeven.

Er was “ongekende druk” op de regering nodig, zegt Maude Barlow, voorzitter van de Raad van Canadezen, een van de grootste organisaties voor sociale gerechtigheid in het land. “De beleidswijziging is goed, maar woorden zijn niet genoeg. De daden van de regering gaan nog in tegen respect voor het mensenrecht op water”, aldus Barlowe, die eerder VN-adviseur over water was voor de voorzitter van de Algemene Vergadering.

De volgende stap voor de regering is het maken van een actieplan, in te dienen bij de VN. “We zullen er bovenop zitten”, aldus Barlow.

Het recht op water en sanitatie werd in 2010 al erkend door de Algemene Vergadering van de VN. Niemand stemde tegen, maar veel rijke landen en een paar Afrikaanse landen onthielden zich van stemming. Tijdens de lopende onderhandelingen voor Rio+20, de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling, stond dit recht weer volop ter discussie, doordat vooral Canada de verwijzing ernaar in paragraaf 67 wilde schrappen omdat er geen wettelijke basis voor dit recht zou zijn. Later kreeg het nog steun van de VS en Israël, maar die zetten dat niet door.

“De positie was onhoudbaar”, zegt Anil Naidoo van het Canadese Blue Planet Project. “Na de Algemene Vergadering hebben drie resoluties van de Mensenrechtenraad het recht ook nog eens erkend. Samen met vrienden in de onderhandelingen hebben we de druk op Canada opgevoerd, met hulp van de staf van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten.”

“We weten dat erkenning nog maar de eerste stap is”, aldus Naidoo. “En we weten ook dat regeringen en bedrijven die ertegen zijn nog steeds alles proberen om de reikwijdte ervan zo klein mogelijk te maken. Maar we boeken vooruitgang.”