Canada weigert beroep Amerikaanse deserteurs

Nieuws

Canada weigert beroep Amerikaanse deserteurs

Aaron Glantz

18 november 2007

Twee Amerikaanse militairen die in Canada een vluchtelingenstatus hebben aangevraagd, mogen hun zaak niet voor het Hooggerechtshof brengen. De twee ontvluchtten het Amerikaanse leger omdat ze niet naar Irak wilden.

De rechtbank weigerde deze week de beroepen van Jeremy Hinzman en Brandon Hughey, die twee jaar geleden door de Canadese immigratiedienst werden afgewezen. De twee zouden in de VS niet in levensgevaar zijn en ook geen “wrede en ongebruikelijke behandeling of straf” hoeven te vrezen.
Hinzman en Hughey deserteerden in 2004 uit het Amerikaanse leger, nadat bekend werd dat hun eenheden naar Irak moesten. De oorlog in Irak is in hun ogen “immoreel en onwettig”. Dienen in Irak zou hen dwingen wreedheden te begaan tegen burgers. Ook voeren ze aan dat ze vervolgd zullen worden als ze terugkeren naar de VS.
Er zijn momenteel 200 Amerikaanse deserteurs in Canada. Een van hen is Ryan Johnson uit Visalia, Californië. Hij vluchtte in 2005 naar Canada, op de dag dat zijn eenheid naar Irak vertrok. “De Canadese regering heeft besloten niet mee te vechten in deze onwettige oorlog”, zegt hij. “Omdat de Verenigde Naties er niet hun goedkeuring aan hebben verleend. Dat is de belangrijkste reden dat ik naar Canada ben gekomen. Canada had dezelfde visie op de oorlog in Irak als ik.”
Canadese immigratieambtenaren oordeelden echter dat de deserteurs als “voetsoldaten” niet verantwoordelijk gehouden konen worden voor overtreding van het internationaal recht door de Verenigde Staten inzake de oorlog in Irak. Het is volgens de immigratieautoriteiten niet aan gewone soldaten “om te beoordelen of enig conflict waarin zij betrokken worden legaal is of niet.” In het internationaal erkende recht zouden ook geen bepalingen zijn opgenomen over dienstweigeren in een bepaalde oorlogssituatie.
“We zijn teleurgesteld omdat het Hooggerechtshof onze argumenten niet eens wil horen”, zegt Johnson. “Het is echter nog geen uitgemaakte zaak. In andere gevallen is de legitimiteit van een oorlog wel aangevoerd als argument. Ik weet niet waarom ze dat in ons geval weigeren.”
Een woordvoerder van de Canadese immigratieminister legt een ander accent met betrekking tot het besluit van het Hooggerechtshof. “Canada wil een vluchtelingensysteem dat echte vluchtelingen helpt”, zei hij tegen persbureau Reuters. “Alle asielaanvragers hebben in Canada recht op een eerlijk proces. Als alle juridische middelen zijn uitgeput, verwachten we dat ze de wet respecteren en het land verlaten.”
Tijdens de Vietnamoorlog zochten tussen 30.000 en 60.000 dienstontduikers onderdak in Canada. Veteranen zeggen het klimaat in Canada nu heel anders is dan in de jaren zestig en zeventig.
“Onze regering laat er weinig twijfel over bestaan pro-Bush te zijn en wil de Amerikanen verzekeren dat de grens betrouwbaar is”, zegt Leigh Zaslofsky, die in de jaren zeventig de VS ontvluchtte. Hij is nu coördinator van de Canadese War Resister Support Campaign. “Toen ik deserteerde, kon ik een verzoek voor een permanente verblijfsvergunning indienen. Dat ging vrij gemakkelijk.”
De Amerikaanse deserteurs van nu worden ook niet direct het land uitgezet. Voordat Hinzman en Hughey terug moeten, wordt eerst een onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van terugkeer. Dat is het begin van een uitzettingsproces dat nog jaren kan duren voordat het afgerond is. De deserteurs kunnen ook nog een verzoek voor een permanente verblijfsvergunning indienen op humanitaire gronden. Steunbetuigers van de Amerikaanse soldaten in Canada willen dat het Canadese parlement een wet aanneemt die het huidige beleid verandert.
“Toen ik in 2003 tekende voor dienst, dacht ik dat er massavernietigingswapens in Irak waren en dat Irak banden had met Al Qaeda”, zegt Johnson. “Onze president, vice-president en toenmalige minister van Defensie Donald Rumsfeld hebben ons voorgelogen. Ze hebben het Amerikaanse volk bedrogen en elke militair die ze naar Irak hebben gestuurd om een oorlog te voeren onder valse voorwendselen en uit hebzucht.”