Volledig noordelijk halfrond werd getroffen

Canadese bosbranden vervuilden de lucht tot in Europa en China

Duncan Rawlinson (CC BY-NC 2.0 DEED)

Wang Zifa, de hoofdauteur van de studie, zegt dat het Canadese plan om emissies te verminderen voor 2030, nu al volledig teniet is gedaan door de verwoestende bosbranden van dit ene jaar.

De bosbranden dit jaar in Canada hebben niet alleen lokaal, maar wereldwijd ernstige gevolgen gehad voor de luchtkwaliteit. Nieuw onderzoek toont aan dat het volledige noordelijk halfrond, inclusief Europa en China, getroffen werd.

De aanhoudende natuurbranden in Canada tussen mei en augustus 2023 trokken wereldwijd de aandacht vanwege hun omvang en impact op de luchtkwaliteit. Nu blijkt dat ook Europa en China de gevolgen ondervonden van de uitstoot van de branden.

Wetenschappers van het Institute of Atmospheric Physics (IAP) aan de Chinese Academy of Sciences gebruikten numerieke luchtkwaliteitsmodellen om de volledige mondiale reikwijdte van de bedreiging voor de volksgezondheid te berekenen.

CO2-niveaus

Daarbij viel op dat de luchtkwaliteit in delen van Europa en China werd beïnvloed door de rookpluimen van de branden. Die werden namelijk door stevige westenwinden over de Atlantische Oceaan getransporteerd. De concentraties fijnstof (PM2.5) overschreden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in grote delen van het noordelijk halfrond, waaronder Europa en Azië.

Op basis van de huidige CO2-concentraties zal Canada zijn jaarlijkse reductiedoelen missen voor de komende tien jaar.

Naast de luchtkwaliteit bekeken de onderzoekers ook de wereldwijde verspreiding van broeikasgassen geproduceerd door de Canadese branden. Daaruit blijkt dat de branden leidden tot een toename van CO2-niveaus, met ernstige gevolgen voor de opwarming van de aarde. Op basis van de huidige CO2-concentraties zal Canada zijn jaarlijkse reductiedoelen missen voor de komende tien jaar.

Wang Zifa, de hoofdauteur van de studie, zegt dat het Canadese plan om emissies te verminderen voor 2030, nu al volledig teniet is gedaan door de verwoestende bosbranden van dit ene jaar. Volgens hem baren die bevindingen zorgen over de toenemende frequentie van bosbranden. Hij wijst op de noodzaak van internationale samenwerking om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken en de luchtkwaliteit wereldwijd te beschermen.

Het onderzoek werd afgelopen vrijdag gepubliceerd in het tijdschrift Advances in Atmospheric Sciences.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2968   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift