Canadese regering keurt omstreden oliepijplijn goed

Nieuws

Canadese regering keurt omstreden oliepijplijn goed

Canadese regering keurt omstreden oliepijplijn goed
Canadese regering keurt omstreden oliepijplijn goed

IPS

19 juni 2014

De Canadese regering gaf dinsdag haar goedkeuring voor de bouw van de omstreden oliepijpleiding Northern Gateway. Maar of er ooit olie door de pijp zal vloeien, is nog maar de vraag.

De dubbele pijpleiding in het noorden van Canada, 1.177 kilometer lang, moet olie vervoeren van de teerzanden in de provincie Alberta naar de haven van Kitimat in British Colombia aan de westkust. Het project is eigendom van het Canadese energiebedrijf Enbridge Inc., kost 4,7 miljard euro en moet toegang bieden tot nieuwe markten in Azië, vooral China. Vandaag gaat 99 procent van de Canadese olie-export naar de VS. In 1998 al begonnen de eerste haalbaarheidsstudies voor de leiding.

De conservatieve regering van premier Stephen Harper gaf dinsdag groen licht voor de bouw van de pijplijn. Maar daarmee steekt de eerste spade nog niet in de grond.

“Onaanvaardbare risico’s”

Verschillende jaren is er al protest van een vijftigtal inheemse gemeenschappen die langs de route van de pijplijn wonen. De Assembly of First Nations (AFN), het orgaan dat de inheemse gemeenschappen van het land vertegenwoordigt, noemt de goedkeuring van de pijplijn een “onverantwoorde beslissing”.

“We zullen alle wettelijke wegen bewandelen om te verzekeren dat de pijpleiding niet gebouwd wordt”, zegt de regionale AFN-leider van British Colombia, Jody Wilson-Raybould. “We zijn niet tegen de ontwikkeling van natuurlijke rijkdommen, maar willen die ontwikkeling niet tegen eender welke kost. First Nations en de meerderheid van de inwoners van British Colombia vinden dat dit project onaanvaardbare risico’s inhoudt voor het milieu, de gezondheid, de veiligheid en de leefomgeving van alle volkeren in de provincie, omwille van de mogelijkheid van olielekken door de pijpleiding en supertankers.”

Wilson-Raybould benadrukt ook dat de Canadese overheid niet de verantwoordelijkheid nam om de betrokken gemeenschappen officieel te raadplegen en te betrekken bij overleg met Enbridge. Nochtans is dergelijke raadpleging wettelijk verplicht in Canada.

In december 2013 stelde een federaal evaluatiepanel meer dan 200 sociale en milieucondities aan het project. “Onze goedkeuring is gebaseerd op dit grondige en onafhankelijke advies”, zo verdedigde Harper woensdag het fiat van zijn regering voor Northern Gateway. “De verantwoordelijkheid om aan die voorwaarden te voldoen, ligt nu bij Enbridge.”

Politiek klemgereden

Volgens verschillende waarnemers heeft de premier zich nu politiek klemgereden. “De eerste minister had geen andere keuze dan het project goed te keuren”, schrijft commentator Tim Harper in de krant Toronto Star.

“De premier heeft zelf de regels bepaald: de timing, de voorafgaande milieu-impactstudies en de keuze van de ministers die het project mee moesten verkopen aan de bevolking. Maar hij is er niet in geslaagd om de deal helemaal af te ronden, en kon niet anders dan zijn politiek kapitaal op het spel zetten voor een pijplijn die misschien nooit gebouwd zal worden.”