Caraïben strijden tegen kwikvervuiling in vis

pixabay / Joakant

 

Vier Caraïbische eilanden hebben de voornaamste oorzaken van kwikvervuiling in hun regio in kaart gebracht. Sommige eilanden nemen drastische maatregelen in het kader van het Minamataverdrag.

Trinidad en Tobago, Saint Kitts en Nevis, Jamaica en Saint Lucia kregen de kans om de kwikvervuilers op hun eilanden te identificeren. Dat kon dank zij financiering door de Global Environment Facility, in het kader van een Minamata onderzoeksproject.  

Deze analyse is een belangrijke stap voorwaarts voor de vier landen, die hun bezorgdheid delen over kwik in de mariene voedselketen. De globale bekommernis over het kwikprobleem leidde in augustus 2017 al tot het Minamataverdrag van de Verenigde Naties over kwikvervuiling.

Vergiftiging

Kwik heeft de eigenschap zich op te hopen in dierlijke vetten. Wie vaak grote roofvissen eet, kan zo hoge kwikniveaus opstapelen.

“Publieke voorlichting over dit probleem is essentieel,” stelt Tahlia Ali Shah, die het onderzoeksproject begeleidde. “Vrijgekomen kwik belandt in de bodem of in het water.  Zo klimt het kwik steeds verder omhoog in de voedselketen. Kwik heeft de eigenschap zich op te hopen in dierlijke vetten. Wie vaak grote roofvissen eet, kan zo hoge kwikniveaus opstapelen. Kwikvergiftiging kan leiden tot fysieke en mentale handicaps.”

Ali Shah werkt voor het Basel Convention Regional Centre for the Carribean (BCRC), dat een seminarie hield over de gevaren van kwik, en hoe verspreiding ervan in het milieu te helpen voorkomen. “De vier Caraïbische landen zullen campagnes uitwerken om de bevolking bewust te maken van het kwikprobleem.”

Geen reden tot paniek

Jewel Batchasingh, waarnemend directeur van het BCRC, waarschuwt voor overreactie. Zij wijst erop dat visserij en toerisme essentieel zijn voor de regio. “We willen niet dat de mensen gaan panikeren als ze over kwik in de Caraïbische vis horen.”

Ali Shah:  “Tot nog toe is geen enkele vissoort die vaak op het menu staat in de Caraïben, als gevaarlijk bestempeld. Het is pas na jaren onderzoek dat we zullen kunnen specificeren welke vissen de veiligste zijn om te eten en adviezen geven over visconsumptie.” De huidige tabellen van het Biodiversity Research Institute voor een veilige visconsumptie van diverse vissoorten, is niet meteen bruikbaar in de Caraïben.

Booreilanden en mijnen

De grootste bron van kwikvervuiling in Trinidad en Tobago is de olie- en gasindustrie, verantwoordelijk voor 70 procent van het kwik in het land. In Jamaica is de bauxietontginning de hoofdbron, en op Saint Kitts en Nevis en Saint Lucia blijken consumentenartikelen de meeste kwikvervuiling mee te brengen.

Jamaica en Saint Kitts en Nevis hebben het Minamataverdrag al geratificeerd. Trinidad en Tobago en Saint Lucia zijn dit ook van plan. Deelname aan het eerste analyseproject was een voorbereidende stap daartoe voor St. Lucia. Dit hielp het eiland om de bronnen van kwikemissies in het land in kaart te brengen. Ook de lacunes in de nationale regelgeving en wetgeving op het vlak van kwik werden er duidelijk door, in hun streven naar een veilige en gezonde leefomgeving voor de bevolking.

Weg met spaarlampen

Saint Kitts en Nevis, dat het akkoord al tekende, zal de deadlines respecteren die voorzien zijn in het Minamataverdrag. Onderzoekscoördinator dr. Marcus Natta: “We zullen maatregelen nemen op het vlak van wetgeving, bewustmaking en opvoeding.”

“Elk land dat het Minamataverdrag ondertekent, moet een lijst opstellen van kwikhoudende producten, en deze tegen 2020 verbieden”, zegt Keima Gardiner, specialiste in afvalmanagement en projectcoördinator in Trinidad en Tobago. “Het is erg moeilijk voor ons om dat op die korte tijdspanne te realiseren. Ons land importeert erg veel spaarlampen, en die staan op de lijst van geleidelijk te bannen producten.”

“We willen de energiesector overhalen om haar aanpak te veranderen, milieuvriendelijker technieken te hanteren en de emissies te monitoren.”

Wat betreft de energiesector, de grootste vervuiler op het eiland blijkens de analyses, is het de bedoeling de energiebedrijven rechtstreeks te benaderen.  Gardiner: “We willen ze overhalen om hun aanpak te veranderen, milieuvriendelijker technieken te hanteren en hun emissies te monitoren.”
 
De eerste mondiale conferentie over een Duurzame Blauwe Economie wordt gehouden van 26 tot 28 november in Nairobi, Kenia, i.s.m. Canada en Japan. Meer dan vierduizend deelnemers van over de hele wereld zullen er samenkomen om een blauwe economie op te bouwen.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3030   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 3030  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search For Common GroundSearch For Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.