Castro draait meer tegenstanders achter de tralies

Nieuws

Castro draait meer tegenstanders achter de tralies

Dalia Acosta

06 juli 2005

Cuba heeft de voorbije zes maanden minstens 13 mensen om politieke redenen in de cel gestopt; twee keer meer dan het eerste semester van 2004. Eind juni telde het Caribische eiland minstens 294 gewetensgevangenen. Dat zegt de Cubaanse Commissie voor de Mensenrechten en Nationale Verzoening (CCDHRN).

Elf van de 13 nieuwe politieke gevangenen op Cuba werden om preventieve redenen achter de tralies gezet. De officiële reden voor hun detentie heet peligrosidad
delictiva - het gevaar dat ze tot misdaden overgaan. Bij een andere regimetegenstander die dit jaar in de gevangenis belandde, José Ángel Buduén López, luidde de aanklacht ongehoorzaamheid en weerspannigheid. Het CCDHRN ziet een tendens om opposanten gevangen te zetten op basis van vage beschuldigingen en uiterst korte procedures die meestal onverenigbaar zijn met het recht op een eerlijk proces.

Cuba telt hoogstwaarschijnlijk meer dan 300 politieke gevangenen, zegt het CCDHRN. De regering houdt zoveel in het donker, dat er zeker gedetineerden zijn waarvaan de buitenwereld het bestaan niet kent. Bovendien zijn nog eens twaalf Cubanen die zware straffen hebben gekregen omwille van hun politieke activiteiten, enkel om gezondheidsredenen vrijgelaten. Het gaat om een deel van de 75 dissidenten die in april 2003 achter de tralies werden gezet, wat toen tot een breuk tussen de EU en Cuba leidde. Volgens de CCDHRN kan de vrijlating van de twaalf op elk moment weer ongedaan worden gemaakt.

De Cubaanse mensenrechtenorganisatie, die gedoogd wordt door het regime maar al sinds 1987 vergeefs erkend probeert te raken, maakt elke zes maanden een rapport over het aantal politieke gevangenen op Cuba. De informatie wordt gecheckt bij de verwanten van de gedetineerden. Van de gevangenen op de CCDHR-lijst worden er ook 86 door Amnesty International erkend als gewetensgevangenen.

De CCDHRN zegt dat minstens 20 politieke gevangenen op Cuba zwaar ziek zijn. 70 gedetineerden zitten vast in gevangenissen met speciale beveiligingsmaatregelen en leven in mensonwaardige omstandigheden. (PD/MM)