Centraal-Afrika gaat samenwerken om gorilla te redden

Nieuws

Centraal-Afrika gaat samenwerken om gorilla te redden

Joren Gettemans

22 februari 2008

Rwanda, Oeganda en Congo, de drie landen waar de laatste berggorilla's leven, hebben samen een project opgezet om de veiligheid van de dieren te garanderen. Nederland financiert het plan mee.

Berggorilla’s vormen een van de meest bedreigde diersoorten ter wereld. De laatste zevenhonderd dieren leven op de flanken van het Virungagebergte op de grens tussen Rwanda, Oeganda en de Democratische Republiek Congo (DRC). Ze hebben er te lijden onder een steeds verder krimpende habitat, ziektes die overgedragen worden door mensen en de oorlogen in de streek. Ook stroperij vormt een groot probleem. De dieren raken verstrikt in vallen die opgezet werden voor ander wild of worden gedood voor hun hoofd, handen of voeten, gegeerde verzamelobjecten.
Meer dan de helft van de overgebleven gorilla’s leeft in het Nationaal Park van Virunga, maar ook daar is hun veiligheid niet verzekerd. In juli werden vijf gorilla’s in het park gedood, en tijdens de recente gevechten in het oosten van Congo werden de parkwachters verdreven door troepen van rebellenleider Nkunda. Daardoor kregen stropers vrij spel. In totaal werden sinds begin vorig jaar minstens tien gorilla’s gedood.

Gezamenlijke aanpak

Nu hebben de drie landen beslist om de handen ineen te slaan voor de bescherming van de laatste gorilla’s. Het akkoord is erg belangrijk omdat het wantrouwen tussen de drie landen tot nog toe een struikelblok was om de situatie van de berggorilla en zijn biotoop te verbeteren.
De dieren zijn niet alleen van groot ecologisch belang, maar vormen vooral voor Rwanda en Oeganda ook een belangrijke bron van inkomsten. Toeristen betalen bijna vierhonderd euro per persoon om onder leiding van een gids op zoek te gaan naar de dieren en er een uur bij door te brengen. Dat levert de landen gezamenlijk jaarlijks 3,5 miljoen euro op.
Het tienjarenplan dat Rwanda, Oeganda en Congo goedgekeurd hebben, legt de nadruk op een betere veiligheidssituatie in het gebied en op meer participatie van de lokale overheden. Die krijgen een groter deel van de inkomsten, om ze op die manier aan te moedigen de wouden beter te beschermen.
De Nederlandse regering springt de eerste jaren bij met vier miljoen euro aan steun.