Centrale Sahelregio: meest vergeten plek op aarde

Nieuws

Burkina Faso meest vergeten humanitaire crisis

Centrale Sahelregio: meest vergeten plek op aarde

Het West-Afrikaanse land Burkina Faso staat voor de tweede keer bovenaan de lijst van meest vergeten humanitaire crises die elk jaar wordt samengesteld door de Noorse Vluchtelingenraad (NRC). De hele centrale Sahelregio staat in de top 5.

Opvallend is dat de drie landen in de centrale Sahel - Burkina Faso, Mali en Niger- allemaal een plaats hebben in de top vijf van de NRC-lijst met vergeten crises. Het maakt deze regio dus tot de meest vergeten plek voor de internationale gemeenschap. 

Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) zijn minstens 20 miljoen mensen in deze regio dagelijks getroffen door conflict. In Burkina Faso, Mali en Niger zwaaien militairen de plak en die heerschappij gaat gepaard met geweld en mensenrechtenschendingen. Het maakt ook dat het bieden van humanitaire hulp er bemoeilijkt wordt.

Afrika alomtegenwoordig

De NRC kijkt naar drie criteria om de lijst samen te stellen: humanitaire financiering, media-aandacht en internationale politieke en diplomatieke initiatieven.

‘De totale verwaarlozing van ontheemde mensen is het nieuwe normaal geworden.'

De crisis in Kameroen staat op de tweede plaats, gevolgd door de Democratische Republiek Congo, Mali en Niger. Afrika is trouwens alomtegenwoordig in de volledige top 10. Slechts één land bevindt zich niet op dit continent: Honduras in Midden-Amerika. 

Hoe meer deze humanitaire crises worden genegeerd, hoe groter de behoeften en de wanhoop voor de getroffen bevolking, zegt de NRC.

‘De totale verwaarlozing van ontheemde mensen is het nieuwe normaal geworden', stelt Jan Egeland, secretaris-generaal van de organisatie. 'Lokale politici en militairen negeren het leed dat ze veroorzaken en de wereld is niet geschokt en voelt zich niet geroepen om te handelen', zegt hij.

'Solidariteit neemt af'

Jaar na jaar neemt de financiering van humanitaire hulp af. In 2023 was er wereldwijd een tekort van 32 miljard euro voor noodhulp - 10 miljard euro meer dan in 2022.

‘Nochtans is het niet onmogelijk om die kloof te dichten. Als de vijf meest winstgevende bedrijven ter wereld vijf procent van hun winst in 2023 zouden afstaan, zou dit financieringstekort in een seconde gedicht zijn', merkt Egeland fijntjes op.  

'We hebben wereldwijd terug meer solidariteit nodig, en het hulpbudget zou moeten geheroriënteerd worden naar de landen waar de nood het hoogst is', concludeert hij.

De top 10 van meest vergeten crises volgens de NRC:

  1. Burkina Faso

  2. Kameroen

  3. Democratische Republiek Congo

  4. Mali

  5. Niger

  6. Honduras

  7. Zuid-Soedan

  8. Centraal-Afrikaanse Republiek 

  9. Tsjaad

  10. Soedan