Charles Michel verwacht meer van de ontwikkelingslanden

Nieuws

Charles Michel verwacht meer van de ontwikkelingslanden

Charles Michel verwacht meer van de ontwikkelingslanden
Charles Michel verwacht meer van de ontwikkelingslanden

20 september 2010

MO* blikt samen met Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel vooruit op de Millenniumtop van de Verenigde Naties in New York.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel is, samen met premier Leterme en minister van Buitenlandse Zaken Vanackere, in New York voor de VN-Top over de Millenniumdoelstellingen en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. MO* sprak met een minister die duidelijk tevreden is over zijn eigen beleid, na de bijeenkomst over Pakistan en aan de vooravond van de Millenniumtop.
1. Vele rapporten die in aanloop naar de Millenniumtop werden gepubliceerd, maken duidelijk dat we nog een lange weg hebben te gaan willen we de Millenniumdoelstellingen realiseren. Wat kan een top als die van de komende drie dagen bijdragen aan die realisatie?
Deze vergadering is een test voor de politieke wil. Is er een brede politieke wil om de engagementen te respecteren? Is er politieke wil om hard te werken op vlak van doeltreffenheid, efficiëntie en coördinatie? Dat is volgens mij de vraag, en daar heb ik vandaag natuurlijk geen antwoord op.
Het is wel duidelijk dat veel landen vandaag nog grote moeilijkheden kennen. We weten vandaag dan ook dat we de doelstellingen in veel landen en sectoren niet zullen halen. Dat betekent dat we in deze vergadering zeer duidelijk moeten verklaren welke middelen we vrijmaken.
Wat de efficiëntie betreft moeten we ook meer samenwerken met de ontwikkelingslanden zelf. Dat betekent dat ook vanuit die ontwikkelingslanden een engagement moet komen voor goed bestuur.
2. België is hier ook als voorzitter van de Europese Unie.  Zijn er bepaalde klemtonen die u wilt leggen?
Als voorzitter van de Europese Unie spelen we een belangrijke rol. Wat ontwikkelingssamenwerking betreft heeft België de voorbije maanden en jaren veel gedaan. Zo  hebben we enkele weken geleden een uitstekend rapport van de OESO gekregen. Dat plaatst ons in een goede situatie om een positief pleidooi te formuleren naar onze Europese partners. Ik denk dat het feit dat België in het kader van deze top het Europees voorzittersschap heeft, voor veel ontwikkelingslanden een positief signaal is.
3. Hoe worden de Millenniumdoelstellingen concreet in het Belgisch ontwikkelingsbeleid ingepland?
De landbouwsector is voor ons een heel belangrijke sector. We hebben de beslissing genomen de middelen voor de landbouwsector en voedselzekerheid zeer duidelijk te verhogen.  In 2015 moet 15 procent van het de officiële Belgische ontwikkelingshulp naar landbouw gaan.
Daarnaast proberen we actief te zijn op vlak van onderwijs en gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor de situatie van de vrouw en kinderrechten. We hebben daarom voornamelijk de steun voor UNICEF verhoogd.
4. In het Millenniumakkoord werd onder meer bepaald dat elk land 0,7 procent van zijn BNP aan officiële ontwikkelingshulp zou moeten besteden. België haalt, in zijn budget, die norm in 2010, onder meer door een grote kwijtschelding van schulden aan Congo. Hoe gaat België de 0,7 procent-norm in de toekomst handhaven?
De kwijtschelding van Congolese schulden is maar een klein deel van de stijging in ontwikkelingshulp. Daarnaast is er een duidelijke verhoging van de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking in de begroting. Mijn begroting bijvoorbeeld is verhoogd met 75 procent in de laatste drie jaar. Dat wijst op een duidelijke inspanning van al mijn collega’s in de regering.