Chávez treedt in dialoog met oppositie

Nieuws

Chávez treedt in dialoog met oppositie

Andrés Cañizález

19 april 2002

Gisteren (donderdag) ging de Venezolaanse regering
rond de tafel zitten met de oppositie. Het bijeenroepen van de Federale
Regeringsraad is het eerste politieke initiatief van president Hugo Chávez
sinds de mislukte couppoging van vorige week. Het is ook de eerste keer dat
de president een echte dialoog aangaat met de oppositie. De Federale
Regeringsraad is een grondwettelijk orgaan dat bestaat uit de president, de
gouverneurs, de burgemeesters, vertegenwoordigers van het Hooggerechtshof,
de procureurs-generaal en de nationale ombudsman.

Chávez deed gisteren een eerste stap naar de nationale verzoening die hij
maandag beloofde te zullen nastreven. De president gaf toen te kennen dat
hij zijn geschillen met de media en de Venezolaanse politieke en sociale
actoren wilde bijleggen. Hij beloofde ook meer diplomatisch op te treden op
het internationale plan.

De koppigheid van Chávez en zijn gebrek aan tolerantie jegens de oppositie,
de zakenwereld, de grootgrondbezitters, de vakbonden, de media én de
katholieke Kerk is volgens waarnemers de achterliggende reden voor de coup
van vorige week.
De leefbaarheid van Venezuela hangt af van het welslagen van de Federale
Raad. Er is geen ander mechanisme voor dialoog tussen de politieke
actoren, stelt Mercedes Pulido, hoofdredacteur van het Venezolaanse
socio-politieke blad ‘Sic’. De verzoeningsboodschap van Chávez verdient een
kans, meent ze.

We zullen de moeilijkheden te boven komen omdat we een nationale familie
zijn, zei de president bij het begin van de gesprekken. De president vroeg
begrip en steun van alle sectoren voor zijn Bolivariaanse sociale
revolutie. Met die verwijzing naar de 19de-eeuwse vrijheidsstrijder Simón
Bolívar beloofde Chávez bij zijn aantreden in februari 1999 een herverdeling
van de (olie)rijkdom in Venezuela, maar in de praktijk kwam de revolutie
neer op een reeks ingrijpende politieke en institutionele hervormingen
waarmee de president de macht naar zich toehaalde.

Eén van die hervormingen was een herschrijving van de grondwet. De enige
eis die mijn regering heeft voor een dialoog is de erkenning dat de
(herschreven) grondwet legitiem is, zei Chávez. Die grondwet houdt
ondermeer in dat het mandaat van de president en andere verkozenen herroepen
kan worden met een referendum, benadrukte hij.

Ook de Federale Raad is ingeschreven in de herziene grondwet, maar Chávez
partij weigerde tot dusver de uitvoeringsbesluiten goed te keuren die nodig
waren om het politieke forum voor de oppositie operationeel te maken. Chávez
beloofde om zo snel mogelijk de uitvoeringsbesluiten te laten goedkeuren.