Chileense politici nemen Isabel Allende milieuengagement niet in dank af

Nieuws

Chileense politici nemen Isabel Allende milieuengagement niet in dank af

Gustavo González

29 juli 2002

Isabel Allende, de bekendste Chileense
schrijfster, staat in het middelpunt van een fel dispuut over
milieubescherming, handel en patriottisme. Ze heeft zich achter een
campagne van Chileense milieuorganisaties geschaard die willen dat alleen
nog duurzaam geproduceerd hout van Chili naar de VS wordt geëxporteerd. De
machtige Chileense houtlobby waarschuwt dat de campagne kan leiden tot een
algemene boycot van Chileens hout in de VS.

Allende is in de ogen van de houtvesters een gevaarlijke
tegenstandster door haar bekendheid in de VS kan ze daar een
consumentenactie tegen hout uit de Chileense oerbossen een duw in de rug
geven. Maar de auteur van ‘Het huis met de geesten’, ‘Eva Luna’ en ‘Paula’
heeft een achilleshiel: ze leeft al lang in Californië en kan dus als
Amerikaanse worden afgeschilderd die zich in Chileense aangelegenheden
mengt. De krant La Tercera kopte vorige week donderdag op zijn voorpagina
alvast dat de succesauteur “een campagne aanvoert tegen Chileens hout.”

De vijf Chileense milieuorganisatie die de campagne in werkelijkheid
voeren, willen bereiken dat Chileense houtvesters alleen nog hout met een
FCS-label naar de VS exporteren. De Forest Stewardship Council (FSC) is een
internationale organisatie die duurzaam geproduceerd hout
certificeert volgens veel milieuorganisaties is het de enige organisatie
die internationale kopers min of meer kan garanderen dat een partij hout
uit het bos is gehaald zonder dat de natuur of de plaatselijke bevolking
daar zwaar heeft onder geleden. Bedrijven uit de houtsector hebben als
antwoord op de FSC eigen labels ontwikkeld, waarbij echter veel meer vragen
worden gesteld.

De Chileense campagne, die volgens de organisatoren ook door Amerikaanse
groepen wordt gedragen, is in maart van start gegaan met pogingen om de
Chileense houtvesters voor het FCS-label te winnen. Die hadden niet veel
succes. De Chileense Houtmaatschappij (Corma), een verband van Chileese
houtvesters, blijft volhouden dat de FSC “gedomineerd wordt
milieuorganisaties die een wereldwijd monopolie willen over de certificatie
van goed bosbeheer.” Slechts vier houthakbedrijven die in Chili actief
zijn, verkopen hout met een FCS-label.

Nu willen de Chileense milieuorganisaties de druk op hun gesprekspartners
verhogen door in de grote Amerikaanse kranten advertenties te laten
verschijnen waarin verbruikers worden opgeroepen alleen duurzaam
geproduceerd hout uit Chili te kopen. Die oproep wordt ondertekend door
prominenten die de acties voor de Chileense bossen al jarenlang steunen,
waaronder Isabel Allende.

De campagnevoerders willen in de eerste plaats de Chileense oerbossen
beschermen. Volgens een rapport van de Nationale Bank in Chili uit 1995
zullen die rijke bossen binnen 20 jaar helemaal verdwenen zijn als de
kaalslag aan het huidige tempo doorgaat. Steeds meer gebieden waar de
oorspronkelijke bosvegetatie zich nog zou kunnen herstellen, worden
bovendien beplant met exotische soorten als pijnbomen en eucalyptus. De
actievoerders willen paal en perk stellen aan de export van hout uit
dergelijke plantages.

Maar in een brief aan alle Chileense parlementsleden waarschuwt de Corma
dat de campagne van de milieuorganisaties in de VS tot een totale boycot
van Chileens hout zou kunnen leiden. Volgens José Ignacio Letamendi, de
voorzitter van de Corma, leverde de uitvoer van hout naar de VS Chili vorig
jaar 512 miljoen dollar op. Dit jaar zou dat cijfer kunnen stijgen tot 600
miljoen.

Na een onderhoud met Letamendi deed de Chileense minister van Landbouw
Jorge Campos donderdag zelfs uitschijnen dat de campagne zou kunnen
uitlopen op een handelsconflict met de VS. Hij waarschuwde dat zijn
regering een klacht bij de Wereldhandelsorganisatie kan overwegen als de
Amerikaanse overheid alleen nog Chileens hout met een FSC-label zou
binnenlaten. Dat zou immers neerkomen op een “niet-tarifaire
handelsbeperkende maatregel”.

De Chileense houtsector beschikt over goede contacten in het parlement.
Tien jaar geleden werd een wetsvoorstel ingediend om de exploitatie van de
overblijvende oerbossen wettelijk te regelen, maar door het verzet van de
houtvesters is die wet nog altijd niet goedgekeurd en kunnen de
houthakbedrijven in een juridische schermzone blijven werken, zeggen
milieuorganisaties.