Chili beschermt voorraadkamer blauwe vinvis

Nieuws

Chili beschermt voorraadkamer blauwe vinvis

Daniela Estrada

05 juli 2006

Het grootste dier op aarde kan binnenkort ongestoord aansterken voor de kust van Chili. De Golf van Corcovado, die vijf maanden per jaar een rijke tafel biedt voor blauwe vinvissen, wordt beschermd.

Biologen dachten lang dat de blauwe vinvis, een kolos die langer dan 30 meter kan worden, maar korte tijd voor de kust van Chili verbleef. Ze gingen ervan uit dat de grootste walvissoort tijdens de winter op het zuidelijke halfrond (onze zomer) in tropische wateren vertoefde, om er te paren en jongen te krijgen. Tijdens de Chileense zomer (onze winter) zouden ze naar de gebieden rond de Zuidpool trekken om daar krill te eten, kleine garnalen die daar dan overvloedig voorkomen.

Maar in 1999 begonnen wetenschappers blauwe vinvissen te observeren in de Golf van Corcovado, 1000 kilometer ten zuiden van Santiago. De gigantische zeezoogdieren blijken er al in februari samen met hun jongen aan te komen, en vertrekken er pas tussen juni en juli.

De blauwe vinvis staat niet op de lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten, maar bescherming heeft hij wel nodig. Walvisvaarders reduceerden de populatie tot drie procent van het oorspronkelijke aantal voor de walvisvangst internationaal verboden werd.

De regionale milieuadministratie begon in 2003 samen met een universiteit uit het zuiden van Chili en het internationaal Centrum voor de Blauwe Vinvis een voorstel uit te werken om het voedselaanbod voor de blauwe vinvissen in de Golf van Corcovado veilig te stellen. Een echt zeereservaat wordt het gebied niet, maar vissers en ondernemingen zullen er wel veel strengere normen moeten respecteren. Dat geldt in de Golf zelf, maar ook op de kust.

“We denken dat het mogelijk is de natuur in het gebied te beschermen en tegelijk economische activiteiten te laten voorbestaan”, zegt Rodrigo Hucke-Gaete, een onderzoeker van het Centrum voor de Blauwe Vinvis. In de streek wordt ondermeer zalm gekweekt, terwijl ook het toerisme een belangrijke inkomensbron is.

De initiatiefnemers zorgden ervoor al die betrokkenen werden warm gemaakt voor de plannen. Steun is er intussen van iedereen, ook van de twee multimiljonairs die grote lappen grond aan de Golf van Corcovado bezitten: de groene Amerikaanse ondernemer Douglas Tompkins en de voormalige Chileens presidentskandidaat Sebastián Piñera.

In maart werd het beschermingsvoorstel al in één van de twee betrokken regio’s in het zuiden van Chili goedgekeurd; nu moet de andere regio nog instemmen en darna ook de federale overheid. Chili heeft al eerder drie kustgebieden en de aangrenzende wateren een beschermd statuut gegeven. Ook in die gebieden kunnen verder economische activiteiten worden ontplooid. Omdat het zeeleven dat er beschermd wordt, van internationaal belang is, worden die initiatieven internationaal gefinancierd. (PD)