Chin-minderheid in Birma geconfronteerd met honger en gedwongen arbeid

Nieuws

Chin-minderheid in Birma geconfronteerd met honger en gedwongen arbeid

Annegreet Van Puyvelde

12 maart 2011

Recent onderzoek heeft aangetoond dat gedwongen arbeid en andere schending van mensenrechten een grote impact hebben op de gezondheidstoestand van Chin-minderheden in Birma. De onderzoekers dringen aan op een onderzoek door de Verenigde Naties (VN) of het International Strafhof (ICC).

Onderzoekers hebben 621 gezinshoofden van willekeurig geselecteerde huishoudens in de Chin-staat in het Westen van Birma ondervraagd. De gesprekken gingen over hun toegang tot gezondheidszorg, hun gezondheidstoestand, gedwongen arbeid en andere schendingen van mensenrechten tussen 2009 en 2010. Het onderzoek was een initiatief van verschillende organisaties zoals de ngo Artsen voor Mensenrechten (PHR).

Schending van mensenrechten

Uit het onderzoek blijkt dat gedwongen arbeid schering en inslag is. Ruim 91 procent van de ondervraagde gezinnen maakte melding van een of meerdere gevallen van gedwongen arbeid binnen hun gezin in de 12 maanden voorafgaande aan het gesprek. Er werden ook 2951 incidenten van misbruik gemeld, waarvan er 1786 zo ernstig waren dat ze onder de noemer “misdrijf tegen de mensheid” kunnen vallen. Ruim 68 procent van die zware incidenten zijn bovendien te wijten aan het Birmese leger.

Ook schendingen van rechten in verband met voedselzekerheid werden geregeld gemeld. Meer dan de helft van de ondervraagden verklaarde dat ze uit angst voor geweld gedwongen waren om voedsel af te geven. 52 procent kreeg tussen 2009 en 2010 ook te maken met vee dat gedood of gestolen werd. Het onderzoek bevestigde ook cijfers van Unicef uit 2005 in verband met ondervoeding van kinderen. 40 procent van de 158 kinderen die ondervraagd werden hadden te kampen met ondervoeding. Van de gezinnen maakte ruim 42 procent melding van matige tot ernstige honger.

Uit de conclusies van het onderzoek bleek dat er significante verbanden zijn tussen gedwongen arbeid en schending van mensenrechten enerzijds en honger anderzijds.

Rol van regering

Uit de antwoorden van de ondervraagden kwam vaak de regering als schuldige naar voren. Gezien de kleine omvang van de steekproef en de grote hoeveelheid gemelde incidenten vermoeden de onderzoekers dat het aantal moorden, folteringen, verkrachtingen, verdwijningen en vervolgingen op basis van etniciteit en religie waarvoor de regering verantwoordelijk kan gesteld worden, wel eens zeer aanzienlijk zou kunnen zijn. Ze vragen daarom de VN en het ICC om verder onderzoek naar deze schendingen van mensenrechten te voeren.