China gaat eigen weg in strijd tegen klimaatverandering

Nieuws

China gaat eigen weg in strijd tegen klimaatverandering

Marwaan Macan-Markar

14 april 2011

De Chinese inspanningen om te komen tot milieuvriendelijke economische ontwikkeling, geven de Aziatische reus extra kracht tijdens de klimaatonderhandelingen in de aanloop naar COP17, de VN-top die in december in Durban (Zuid-Afrika) wordt gehouden.

De eerste ronde van de klimaatgesprekken is zojuist afgerond in de Thaise hoofdstad Bangkok. China presenteerde net voor de bijeenkomst zijn twaalfde vijfjarenplan, met daarin een buitengewoon aantal initiatieven die moeten bijdragen aan een ecologisch verantwoorde economie.

“Het Chinese vijfjarenplan is net bekend geworden. We moeten China daarmee feliciteren”, zei Artur Runge-Metzger, hoofdklimaatonderhandelaar voor de Europese Unie tijdens een persconferentie. Wel voegde hij eraan toe dat “we moeten zien hoe die maatregelen geïmplementeerd worden.”

China’s opkomst als leider op het gebied van schone technologie en de plannen die het land heeft om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, maken het moeilijker voor industrielanden om China tijdens de onderhandelingen aan te vallen.

“Beijing speelt het spel niet volgens de regels van de Verenigde Staten of de EU. Het laat zien sterk betrokken te zijn bij klimaatkwesties, maar die te willen aanpakken vanuit een eigen visie”, zegt een klimaatonderhandelaar die niet met naam genoemd wil worden. “We zullen daar meer van zien in Bonn en Durban.”

Grootste vervuiler

In de komende tien jaar zal China naar verwachting 740 miljard dollar investeren in hernieuwbare energie, schreef China Daily, een Engelstalige overheidkrant, deze maand. “Nu al is China goed voor 50 procent van de wereldwijde investeringen in windenergie en het vervult een leidende rol in de wereld op het gebied van zonne-energie.”

In 2009 pompte China 34 miljard dollar in groene technologie, bijna dubbel zoveel als de Verenigde Staten. Die investeerden ongeveer 18 miljard dollar aan dezelfde technologie.

China gaat zijn eigen weg en botst daarmee wel eens met de onderhandelaars uit de 37 industrielanden en de Europese Gemeenschap die - met uitzondering van de Verenigde Staten - gebonden zijn aan het Kyoto-protocol uit 1997. In dit internationale verdrag kwamen de rijke landen overeen de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Het is een belangrijke pijler van het klimaatverdrag.

China gaf in maart aan het volume aan CO2-uitstoot per eenheid van het bruto binnenlandse product (bbp) te willen terugdringen met 17 procent tegen 2015.

Voor onderhandelaars uit westerse landen blijft de uitstoot echter de discussie over China domineren: het land is verantwoordelijk voor 23 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Daarmee is het de grootste vervuiler na de VS, die 20 procent van de uitstoot voor hun rekening nemen. De VS hebben de hoogste uitstoot per hoofd van de bevolking.

“In plaats van zich aan de afspraken te houden, proberen onderhandelaars uit de industrielanden het Kyoto-protocol te ondermijnen door landen zoals China, die niet aan het verdrag gebonden zijn, aan te vallen”, zegt Meena Raman, beleidsadviseur bij milieuorganisatie Friends of the Earth International. “Het is duidelijk dat de industriële landen op weg naar Durban zullen proberen het internationaal bindende uitstootregime te dereguleren om er een systeem op vrijwillige basis en zonder garanties voor terug te krijgen.”