China mikt op meer dan 30 procent groene stroom tegen 2025

Nieuws

Nieuw vijfjarenplan voor de hernieuwbare energiesector

China mikt op meer dan 30 procent groene stroom tegen 2025

China mikt op meer dan 30 procent groene stroom tegen 2025
China mikt op meer dan 30 procent groene stroom tegen 2025

IPS

04 juni 2022

China heeft een nieuw vijfjarenplan bekendgemaakt voor de hernieuwbare energiesector. Tegen 2025 moet 33 procent van de elektriciteit van het land opgewekt worden uit hernieuwbare bronnen.

Zonnepanelen in de Chinese stad Shenzhen.

RBWS 20 EGUOF (CC BY-SA 4.0)

Dat is een stijging van meer dan 4 procent tegenover 2020, toen 28,8 procent van China’s elektriciteit groen werd opgewekt. Ter vergelijking, de VS haalde in 2021 slechts 20 procent van zijn elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen. Voor de EU bedroeg dat aandeel 37,4 procent in 2020.

China wil in drie jaar tijd ook het hernieuwbare aandeel in haar totale energiemix opkrikken tot 20 procent. In 2020 was dat nog 15,4 procent.

Dat maakte de economische mastodont op woensdag bekend, toen de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie (NDRC) het nieuwe vijfjarenplan lanceerde voor de hernieuwbare energiesector.

China is tegelijk de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, en de belangrijkste installateur van hernieuwbare stroomcapaciteit.

Steenkool

China is tegelijk de grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld, en de belangrijkste installateur van hernieuwbare stroomcapaciteit. Beijing zette de voorbije jaren enorm in op wind- en zonne-installaties. In het nieuwe plan engageert China zich om de totale wind- en zonnecapaciteit tegen 2030 op te schroeven tot 1200 gigawatt. Dat is genoeg om ruwweg 900 miljoen gezinnen van stroom te voorzien.

Nochtans lag, door een opeenvolging van globale crises, de nadruk de afgelopen maanden opnieuw op energiezekerheid, en dus steenkool. China heeft bekendgemaakt dat het land het gebruik van de meest vervuilende fossiele brandstof tot 2025 zal laten toenemen, en laat zelfs ruimte om nieuwe capaciteit te installeren.

De klimaatstrategie van Peking is om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te laten pieken, en te mikken op klimaatneutraliteit tegen 2060. Volgens het meest recente IPCC-rapport moet China zijn inspanning om fossiele brandstoffen af te bouwen versnellen - inclusief het steenkoolverbruik - willen we nog een kans maken om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.