"China niet in Afrika uit eigenbelang"

Nieuws

"China niet in Afrika uit eigenbelang"

Rien Vandermeersch

16 mei 2007

De Chinese premier Wen Jiabao ontkent dat China enkel interesse heeft in Afrika omwille van de schat aan grondstoffen in de bodem van het continent. Op een vergadering van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (ADB) in Sjanghai deed de Chinese leider een oproep aan de rijke landen voor meer Afrikaanse ontwikkelingshulp.

Volgens de Chinese premier Wen Jiabao moet het rijke Westen meer doen om Afrika bij te staan in hulp, handel en schuldverlichting. Hij beloofde dat China zich zal inspannen om Afrika’s sociale en economische ontwikkeling verder te ondersteunen.

Eerste keer

Voor het eerst werd de jaarlijkse bijeenkomst van de ADB, op 16 en 17 mei, in Azië gehouden. Voor de tweede keer vindt de bestuursraad plaats buiten het Afrikaanse continent, in 2001 kwam deze eer aan Spanje toe.
De Afrikaanse Ontwikkelingsbank werd in 1964 opgericht en telt 77 leden uit Afrika, Amerika, Europa en Azië. China werd lid in 1985. In november vorig jaar organiseerde China nog een Chinees-Afrikaanse Samenwerkingstop in Peking.

Toenemende interesse

De enorme economische expansie van China moet gevoed worden. Ongeveer een derde van de Chinese olie-import komt vanuit Afrikaanse landen zoals Angola, Nigeria en Soedan. Een 900-tal Chinese overheidsbedrijven zijn tegenwoordig actief op Afrikaanse bodem en de onderlinge handel is verviervoudigd in de afgelopen 6 jaar.
Onlangs werd China op de vingers getikt omdat het vermoedelijk inbreuk had gepleegd op een VN-embargo dat wapenleveringen aan hun belangrijke olieleverancier Soedan verbood. Peking ontkende de aanklacht, sindsdien reisde een speciale gezant naar de woelige Darfoer-regio af om de conflictsituatie uit te pluizen.

Kritiek van de hand gewezen

‘We willen oprecht de economische en sociale ontwikkeling van Afrika versnellen’ zei Wen Jiabao als antwoord op de internationale kritiek dat Chinese hulp gedreven wordt door de interesse in Afrikaanse grondstoffen.
China krijgt veel tegenwind van westerse multilaterale kredietverleners, zoals het Internationale Muntfonds en de Wereldbank omdat het onvoorwaardelijk leningen en giften toestaat aan Afrikaanse landen. Hierdoor komt het westerse ontwikkelingshulpmodel op de helling te staan. Volgens critici steunt China hiermee autoritaire regimes en hypothekeert het goed bestuur op het continent.
‘Afrika moet op de eerste plaats zichzelf ontwikkelen, maar internationale steun blijft onmisbaar’, met deze veelzeggende woorden ontving de Chinese premier zijn gasten op de tweedaagse bijeenkomst. Hij riep de internationale gemeenschap op om werk te maken van de beloofde hulp en schuldvermindering. Peking heeft reeds anderhalf miljard dollar kwijtgescholden en belooft in de toekomst opnieuw vergelijkbaar bedrag te schrappen.