China wil kredietbeleid vergroenen

Nieuws

China wil kredietbeleid vergroenen

Antoaneta Bezlova

06 juli 2007

China werkt aan een kredietbeleid dat milieuvriendelijke bedrijven bevoordeelt. De positieve aanpak moet meer zoden aan de dijk brengen dan de straffen en verboden waarmee Peking de milieuvervuiling tot hiertoe probeerde in te dammen.

De Staatsadministratie voor Milieubescherming in Peking bereidt samen met de Chinese Bankcommissie een regeling voor waarbij de milieuprestaties van bedrijven bepalen of ze in aanmerking komen voor leningen.
“Jarenlang probeerde China de aftakeling van het milieu tegen te gaan met allerhande verboden en de sluiting van vervuilende bedrijven”, zegt Pan Yue, adjunct-directeur van de Staatsadministratie voor Milieubescherming. “Nu realiseren we ons dat we economische hefbomen moeten gebruiken om vooruit te komen. Bedrijven moeten voelen dat ze beter af zijn wanneer ze de wet naleven dan wanneer ze de regels overtreden.”
Volgens de regeling die op stapel staat, zullen Chinese bedrijven een volledig milieueffectenrapport moeten voorleggen om aanspraak te kunnen maken op kredieten voor nieuwe projecten. Als ze later de milieunormen overtreden, krijgen ze geen bijkomend geld of kunnen er zelfs bedragen worden teruggevorderd die al werden overgemaakt.
China telt een aantal van de meest vervuilde steden ter wereld. Alle grote rivieren zijn zwaar verontreinigd, waardoor miljoenen mensen niet over veilig drinkwater kunnen beschikken. De vervuiling komt het land steeds duurder te staan. Volgens een voorlopige versie van een nieuw Wereldbankrapport sterven er elk jaar ongeveer 460.000 Chinezen als gevolg van lucht- en drinkwatervervuiling. De Financial Times schreef dat de Chinese autoriteiten de Wereldbank gevraagd hebben de cijfers over de kost van de vervuiling niet vrij te geven omdat ze tot sociale onrust zouden kunnen leiden.
Tot hiertoe probeerde Peking de onvrede over de milieuverloedering te temperen door hier en daar zwaar vervuilende bedrijven te sluiten en campagnes op te zetten om de zwaarst getroffen gebieden of rivieren weer schoon te krijgen. Dinsdag werd bijvoorbeeld bekend gemaakt dat China zal proberen de Jangtsekiang, de Gele Rivier, de Huai en de Hai - de vier grootste rivieren in het land - te zuiveren. Maar onder druk van de zakenwereld zijn die campagnes meestal geen lang leven beschoren.
Waarnemers geloven dat er ook nog veel water naar de zee moet vooraleer het nieuwe systeem van groene kredietverlening goed werkt. “Voor de uitvoering zijn nieuwe wettelijke mechanismen nodig”, zegt analist Shui Pi.
Een bijkomend probleem is dat de meeste Chinese banken nog geen milieubeleid voeren. Alleen de Chinese Ontwikkelingsbank, een overheidsbank die grote infrastructuurprojecten financiert, en de Chinese Exim Bank, de officiële verlener van exportkrediet, hanteren milieunormen bij de toekenning van leningen.
Het grootste vraagstuk blijft wie de banken die de nieuwe regels overtreden, op de vingers zal tikken. De Staatsadministratie voor Milieubescherming, de officiële milieuwaakhond, heeft te weinig gewicht om milieuzondaars voorgoed de boeken te doen sluiten. En een tijdelijk verbod om zaken te doen zal waarschijnlijk niet volstaan om financiële instellingen alle banden te doen verbreken met milieuzondaars.