China wil macht binnen IMF uitbreiden

Nieuws

China wil macht binnen IMF uitbreiden

Evert Govaerts

02 april 2009

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat tijdens de G-20, de top van de 20 rijkste industrielanden, op zoek naar extra budgetten om de economische crisis te overbruggen. Het IMF verstrekt leningen aan landen. China en Saudi-Arabië zouden meer geld ter beschikking willen stellen, maar niet zonder voorwaarden.

Omdat vooral China snel en goed gereageerd heeft op de economische crisis, kan het nog flink wat geld ter beschikking stellen. Het zou, net als Saoedi-Arabië, nog ongeveer 2.000 miljard dollar reserves hebben. Zo’n reserves dienen normaal om de waarde van de munt te verzekeren. Uit die reserves zou China nu een deel ter beschikking willen stellen aan het IMF.
China en Saoedi-Arabië beogen met het verhoogde budget dat ze ter beschikking stellen, meer stemmen binnen het IMF. Saoedi-Arabië zal dit gebruiken om de Verenigde Staten te steunen. Zo kunnen ze beroep blijven doen op de macht van de Verenigde Staten. China wil dan weer zijn invloedssfeer binnen Azië uitbreiden.
De financiële weerbaarheid van het IMF lijdt onder de crisis, temeer daar het nu ook leningen wil geven aan rijkere landen, bij wijze van verzekeringspolis tijdens de economische crisis. De voorwaarden van de traditionele leningen zijn ook al versoepeld.

Meer macht

Azië kijkt sinds zijn crisis in 1997 en 1998 naar het IMF als een instrument van de Westerse machten. China zou door meer macht te vergaren binnen het IMF beslissingen kunnen tegenhouden waarmee het niet akkoord gaat en zich tevens laten gelden als welwillende donor voor ontwikkelingslanden.
Het IMF kan leningen toestaan doordat landen die in de organisatie zitten een deel van hun geldreserves ter beschikking stellen. Des te groter het budget, des te meer stemmen een land krijgt binnen het IMF. In 2008, voor de economische crisis was losgebarsten, heeft de Generale staf  echter beslist geen aanpassingen meer te doen aan de stemverhoudingen.