Chinese en Indiase militairen tegenover elkaar in grensconflict met Bhutan

Al wekenlang lopen de spanningen hoog op in het gebied waar de grenzen van China, India en Bhutan samenkomen. Chinese en Indiase militairen staan daar al meer dan een maand tegenover elkaar. Aan beide kanten zouden 300 tot 400 troepen paraat staan. Op sommige plekken staan de troepen letterlijk tegenover elkaar op slechts 100-150 meter afstand. 

Panky2sharma

Indiase militairen zijn naar het Doklam plateau gestuurd

Panky2sharma​

China is begonnen met het uitbreiden van de weg vanuit de Tibetaanse stad Yatung in zuidelijke richting naar het Doklam plateau. Het plateau bevindt zich op het gebied waar de grenzen van de drie landen samenkomen. Bhutan heeft bij China erop aangedrongen om de werken te laten stoppen. Het wordt betwist of dit gebied bij China of bij Bhutan hoort. Volgens India en Bhutan ligt het drielandenpunt op de plaats Batang La, maar China claimt dat de grenzen 7,5 kilometer verder naar het zuiden elkaar pas tegenkomen waardoor het Doklam plateau bij China zou horen.

De Bhutanese ambassadeur in India Vetsop Namgyel heeft laten weten dat ‘Doklam een betwist gebied is en dat Bhutan een schriftelijke overeenkomst heeft met China dat zolang geen definitieve oplossing is gevonden voor het grensprobleem dat vrede en rust gehandhaafd moeten worden in de omgeving.’ India beschuldigt China ervan deze overeenkomst te hebben geschonden door de weg te gaan aanleggen in het gebied.

Sinds 16 juni staan Indiase en Chinese troepen tegenover elkaar in het betwiste gebied.

Sinds 16 juni staan de troepen tegenover elkaar in het betwiste gebied. Indiase troepen zijn aanwezig om de wegenbouw tegen te gaan. Bhutan en India onderhouden zeer hechte relaties op diplomatiek en militair gebied. In een vriendschapsverdrag tussen de beide landen uit 2007 staat dat de landen nauw zullen samenwerken wanneer er nationale belangen op het spel staan.

China claimt bovendien bij monde van Buitenlandse Zaken woordvoerder Geng Shuang dat het geen punt van discussie is dat Doklam Chinees grondgebied is. ‘Hoewel de grens tussen de twee landen nog bepaald moet worden hebben we een basisconsensus over de grens en er is geen geschil tussen China en Bhutan bestaat over dat Doklam bij China behoort.’

China beschuldigt India er nu van dat het militairen heeft gestuurd naar Chinees grondgebied. ‘Het passeren van de wederzijds erkende internationale grens door India is een ernstige schending van het Chinese territorium en gaat tegen internationale wetten in,’ zegt de woordvoerder van het Chinese ministerie van defensie Col Wu Qian. In een eerder stadium beschuldigde China India al een verborgen agenda er op na te houden.

Dreigende taal

De dreigende taal neemt steeds verder toe. Op 19 juli riep China al op om de Indiase troepen terug te trekken. Maandag liet Wu weten dat India zich geen illusies hoeft te maken. ‘De bereidheid en de beslissing van China om zijn soevereiniteit te verdedigen is onverzettelijk en we zullen onze soevereiniteit beschermen tegen iedere prijs. Een berg laten beven is makkelijk, maar het Chinese Volksbevrijdingsleger laten beven is moeilijk.’ De terugtrekking van Indiase militairen is een voorwaarde om tot een oplossing te komen volgens China.

Ankur (CC BY-SA 3.0)

De “kippennek” waar India zich zorgen over maakt, staat hier gemarkeerd met het rode bolletje

Ankur (CC BY-SA 3.0)​

India zegt dan weer dat de Chinese troepen zich terug dienen te trekken voordat de partijen kunnen gaan praten. Bovendien laat de regering weten dat het aanleggen van de weg ook gevolgen zal hebben voor India. Vanuit Nieuw Delhi klinkt er bezorgdheid dat het hierdoor mogelijk zou worden dat de toegang tot de noordoostelijke staten van het land zou worden afgesloten. De verbinding tussen die staten en de rest van het land bestaat uit slechts een smalle strook Indiaas grondgebied. Er wordt dan ook wel gesproken van de “kippennek” en is een kwetsbaar deel van het land. Als de weg verder aangelegd wordt zou dat kunnen betekenen dat wanneer het in de toekomst tot een militair conflict komt China in staat is om de noordoostelijke staten van de rest van India af te sluiten.

Gopol Baglay, woordvoerder van het Indiase Ministerie van Buitenlandse Zaken vertelt dat India op zoek is naar een vreedzame oplossing. Daarmee onderstreepte hij de wederzijdse verstandhouding die voortkwam uit een overleg tussen de Chinese president Xi Jinping en de Indiase premier Narendra Modi tijdens een ontmoeting in Astana vorige maand. ‘Het is dus duidelijk dat alle verantwoordelijke machtshebbers in de wereld liever tot een vredige oplossing komen.’

Ook internationaal is er al gereageerd. Vanuit het Pentagon laat woordvoerder Gary Ross weten dat ‘We moedigen India en China aan rechtstreeks met elkaar de dialoog aan te gaan zonder dwanguitoefening om spanningen te laten afnemen.’

Op 1 augustus bestaat het Chinese Volksbevrijdingsleger precies 90 jaar. Dit zou mogelijk een verklaring kunnen zijn voor de ongewoon agressieve en provocatieve opstelling van China. Het leger moet als een sterke eenheid worden gezien die in de dienst staat van de Communistische partij.

Geschiedenis van grensconflicten

Grensconflicten hebben al vaker voor spanningen gezorgd tussen India en China. In 1962 leidde twisten over de grens zelfs tot een oorlog met duizenden doden en gewonden tot gevolg. De Indiase staat Sikkum dat grenst aan het huidige conflictgebied, behoort sinds 1975 tot India. Daarvoor was het een Indiaas protectoraat. Pas sinds 2003 erkent China Sikkum als onderdeel van in India, in ruil voor de Indiase erkenning dat Tibet bij China hoort. In 2013 en 2014 stonden militairen van India en China nog tegenover elkaar bij Ladakh, een gebied waarover getwist werd tussen India, China en Pakistan. Toen werd er een diplomatieke oplossing gevonden.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 3093   proMO*’s steunen ons vandaag al. 

Word proMO* of Doe een gift