Chinese functionarissen bezwijken onder alcohol

Nieuws

Chinese functionarissen bezwijken onder alcohol

Mitch Moxley

12 maart 2010

Steeds meer Chinese functionarissen bezwijken onder de alcohol. Vooral op officiële feesten wordt zo hevig gedronken dat er slachtoffers vallen. Ook bij Chinese jongeren rukt het comazuipen op. De regering probeert het misbruik in te dijken.

Chen Lusheng, een politieofficier uit Shenzhen, stierf in december na een zwaar nachtje uit met plaatselijke officieren. Zijn oversten probeerden een “martelaar” van hem te maken, iemand die bij de uitoefening van zijn taak om het leven was gekomen. Dat zou zijn familie een grotere tegemoetkoming opleveren.

Chens dood is geen geïsoleerd geval. Alcohol speelt een belangrijke rol in het professionele en sociale leven van Chinese functionarissen. Op officiële feesten is het al lang een gewoonte om bij het toasten vele rondjes baijiu te drinken, een sterke drank die uit rijst of sorghum wordt gedistilleerd en ad fundum moet worden opgedronken.

Een weigering om mee te drinken kan als een gebrek aan respect worden beschouwd. Als men contacten wil leggen en akkoorden wil afsluiten, is alcohol onontbeerlijk. Chinese academici berekenden dat regeringsfunctionarissen jaarlijks ongeveer 53 miljard euro aan officiële banketten spenderen.

Drinken is werken

De gevolgen zijn vaak erger dan een zware kater. “Ik heb ontslag moeten nemen, niet omdat ik mijn werk niet goed deed, maar omdat ik het te goed deed”, zegt Long Bowen, een voormalige regeringsfunctionaris. Long, ooit een beloftevol basketspeler, moest stoppen toen hij aan diabetes, levercirrose en waterbuik bleek te lijden. “Mijn lichaam werd te zwak door al die jaren ‘goed werk’.”

Long was nog een van de gelukkigen. Op 13 juli vorig jaar stierf een 47-jarige onderdirecteur van een bureau voor Waterzaken in Wuhan. De oorzaak was een plotselinge hartaanval als gevolg van overmatig alcoholgebruik.

Later die maand raakte Lu Yanming, een intelligente en zeer gerespecteerde functionaris in Zhenjiang, in coma na een lange drinksessie. Twee weken later overleed hij. In oktober stierf Shen Hao, een partijsecretaris in de provincie Anhui, aan een alcoholvergiftiging nadat hij een zakenbanket had bijgewoond.

Door dit soort verhalen is het comazuipen onder vuur komen te liggen in de publieke opinie. In een poging om corruptie en spilzucht tegen te gaan vaardigde de regering al meerdere besluiten uit die rijkelijke banketten aan banden moeten leggen. In februari legde Communistische Partij een nieuwe ethische code op voor zijn kaderleden. Een van de 52 regels is een verbod op overdadige trouw- en begrafenisfeesten.

Comazuipen

Ook in de stedelijke jongerencultuur rukt het comazuipen op. De laatste jaren is de Chinese middenklasse toegenomen en heeft de westerse kroeg- en nachtclubcultuur wortel geschoten in het land.

“Het comazuipen onder jongeren is een probleem dat aandacht verdient”, zegt Hao Wei, hoogleraar aan het CSU-instituut voor Geestelijke Gezondheid in Changsa. Hij ziet een verband tussen de stijging van de alcoholconsumptie en de economische groei. De regering heeft wel beperkende maatregelen ingevoerd maar een nationaal preventieprogramma ontbreekt, zegt hij.

Volgens een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2006 is het drinken bij Chinese jongeren de laatste twintig jaar met 500 procent gestegen. Tot 80 procent van de bedden in instellingen voor geestelijke gezondheidszorg worden bezet door patiënten met stoornissen die aan alcohol gerelateerd zijn.