Chinese vrouwen willen naar de jongedamesschool

Nieuws

Chinese vrouwen willen naar de jongedamesschool

Ma Guihua

13 april 2010

Om in China's masculiene zakencultuur succesvol te zijn, voelden Chinese vrouwen zich vaak gedwongen om zich zo mannelijk mogelijk op te stellen. Maar veel Chinese vrouwen lijken dat mannelijke keurslijf zat. Cursussen en scholen waar jonge, succesvolle Chinese vrouwen typisch vrouwelijke vormen van etiquette kunnen leren, zitten in de lift.

Chinese vrouwen bekleden belangrijke posities in bedrijfsleven en overheid. Volgens officiële statistieken is bij vier van de tien bedrijven in de private sector een vrouw de baas. In de publieke sector geldt dat voor een kwart van de corporaties. De succesvolle Chinese vrouw lijkt die verworven positie nu op een andere, meer vrouwelijke manier te willen invullen.

Mannelijk

Volgens Zhang Lehua, directeur van het Youlan Vrouwen Instituut en als arts verbonden aan de Medische Universiteit van Beijing, hebben vrouwen zich in de jacht naar succes en carrière veelal als mannen opgesteld. Kleding en accessoires die de schoonheid en de vrouwelijkheid van de carrièremaaksters benadrukten werden in de concurrentiestrijd met de Chinese man als nadelig beschouwd.

Zhang stelt dat vrouwen zich ook steeds meer bedienden van grof gedrag en taalgebruik. Dat er in het Chinese onderwijssysteem zeer weinig aandacht voor vrouwelijke waarden is, vormt volgens Zhang een deel van de oorzaak van dit probleem. Dat de Chinese vrouwen hun feminiene kant nu langzaam aan het herontdekken zijn, hangt vermoedelijk samen met de toenemende invloed van het Westen op de Chinese economie.

Jongedamesschool

Goede manieren en etiquette zijn volgens Zhang onmisbare elementen voor een hoogstaande cultuur, en het Chinese onderwijs moet daar meer rekening mee houden, vindt ze. “Omdat dit tot op heden niet zo is, moeten we doen wat we kunnen om het tij te keren.”

Met dat doel worden op het Youlan Vrouweninstituut van Zhang de vrouwen tot echte dames omgeschoold. Deelname kost de cursisten ongeveer tweeduizend euro, maar dat hebben de vrouwen er graag voor over. Inmiddels worden ruim zevenhonderd deelneemsters bekwaamd in sociale omgangsvormen, tafelmanieren en kledingkeuze. Ook wordt aan hun zelfvertrouwen wordt gewerkt.

Zhang is zich bewust van de kritiek dat de damesscholen gewoon een commerciële uiting zijn en geen echte bijdrage leveren aan de Chinese samenleving, maar dat is onzin, vindt ze. “Verandering onder gemotiveerde jonge Chinese vrouwen kan een ongelooflijke impact hebben op de toekomstige generaties.”