‘Cholera-epidemie in Zimbabwe zal nog veel meer doden maken’

Nieuws

‘Cholera-epidemie in Zimbabwe zal nog veel meer doden maken’

Stefaan Anrys

18 februari 2009

De cholera-epidemie die zowat een half jaar geleden uitbrak in Zimbabwe, zal nog veel meer doden maken. Dat zegt Artsen Zonder Grenzen, die naar eigen zeggen totnogtoe drie vierde van alle cholerapatiënten heeft verzorgd.

Sinds het uitbreken van de epidemie in augustus vorig jaar, zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie al 3.524 cholera-doden gevallen en zijn zowat 73000 Zimbabwanen besmet met de ziekte.
‘MSF heeft sinds augustus al 45.000 patiënten behandeld’, zegt Directeur ‘Operaties’ Meinie Nicolai van AZG België (beluister gesprek met Nicolai). Maar uit de getuigenis van Caroline Scholtes (beluister gesprek met Scholtes), die in opdracht van de ngo naar de zuidelijke regio Masvingo trok en pas terug is uit Zimbabwe, blijkt dat de ziekte haar piek lang niet bereikt heeft, onder meer omdat ze vanuit de steden, ook het platteland heeft aangestoken.
‘Doordat de dorpen op het platteland heel ver uit elkaar liggen, gaat de verspreiding redelijk traag. Er zijn dus nog veel regio’s waar cholera niet voorkomt. Als die ook geraakt worden, schiet het aantal besmettingen natuurlijk snel de hoogte in’.

Nog geen saturatie

Er is met andere woorden nog geen saturatie opgetreden én de ingezette middelen – jeeps, behandelingscentra, expats en overheidspersoneel – volstaan niet om het immense land te bestrijken.
Ziekenhuizen of dispensaria zijn bij gebrek aan personeel gesloten of zitten zonder medicamenten, waterputten zijn dicht of vervuild en dus moeten verschillende dorpen putten uit dezelfde waterput. Rivieren en putten raken vervuild omdat er geen latrines (meer) zijn. ‘Mensen doen hun behoefte in de brousse’, weet Scholtes.

Zeep

‘Regen spoelt die uitwerpselen weg, zodat rivieren en waterputten besmet raken’. Een simpele begrafenis kan een heel dorp of familie uit omliggende dorpen aansteken. ‘Want iedereen raakt het dode lichaam aan, schudt elkaar de hand en schuift daarna aan tafel, zonder de handen te wassen’. Een stom stuk zeep en water om de handen te wassen zou al veel helpen’, zegt Scholtes, ‘maar zelfs dat hebben ze niet meer’.
Het kan dagen duren voor de eerste ziektesymptomen de kop opsteken, maar dan is het zonder hulp meestal in enkele uren afgelopen , zegt Nicolai. ‘De patiënt verliest al zijn vocht door te braken en door onophoudelijke diarree’.

Een stom stuk zeep en water om de handen te wassen zou al veel helpen. Maar zelfs dat hebben ze niet meer.

Failliete gezondheidszorg

De cholera-epidemie die nu lelijk huis houdt in Zimbabwe, is slechts één symtoom van de failliete gezondheidszorg, in een land dat met één op vijf hiv-besmette inwoners aan de sinistere wereldtop staat. Maar volgens AZG-directeur Nicolai kan het tij nog keren.
‘De medische infrastructuur in Zimbabwe is heel goed, in vergelijking met andere landen waar we actief zijn, en dokters en verpleegsters zijn goed opgeleid. Maar heel wat van hen zijn in staking, omdat hun lonen niet betaald worden, of zijn het land uit’. Of ze werken in privé-klinieken, waar met klinkende USDollars moet betaald worden.
AZG roept het grote publiek en Westerse donoren op om meer geld vrij te maken voor noodhulp en die niet te laten afhangen van politieke eisen. ‘En aan de regering van Zimbabwe vragen we makkelijkere visa en minder bureaucratie zodat bijvoorbeeld onze dokters die het land in willen, niet eerst 3 maanden stage moeten lopen in een hospitaal dat eigenlijk al gesloten is’.