Christelijke kerken roepen op tot dialoog met moslims

Nieuws

Christelijke kerken roepen op tot dialoog met moslims

Silvio Ferreira

24 februari 2006

De Wereldraad van Kerken (WCC) zet vandaag (vrijdag) een punt achter een tiendaags congres dat onvermijdelijk overschaduwd werd door de Deense spotprenten. Deze crisis gaat niet over religie maar over politiek, oordeelden de geestelijke leiders. Volgens sommigen moet de Kerk zich meer met de politiek bemoeien om de demagogie rond de karikaturen en de oorzaken van de frustratie in de moslimwereld te counteren.

Het meest gebezigde woord op de negende Wereldraad van Kerken in het Braziliaanse Porto Alegre was ongetwijfeld ‘dialoog’. En het meest bediscussieerde onderwerp, met vele lengten voorsprong, was de zogenaamde cartooncrisis: de golf van verontwaardiging die door de islamitische wereld trekt sinds de spotprenten in de Europese media kwamen.

Het geweld dat gepaard ging met de protesten in de Arabische wereld is niet religieus maar politiek van aard, oordelen de christelijke leiders. De conflicten die de wereld in hun greep hebben, merkte de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu op, zijn vooral politiek van aard. Hij verwees naar Irak. Religie wordt vaak gebruikt als een drogreden voor problemen die niets te maken hebben met religie, zei zijn Duitse collega Margot Käsmann van de evangelisch-lutheraanse kerk..

De scheidslijn tussen politiek en geloof was bij momenten behoorlijk vaag. Colin Williams, de secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Kerken, vindt dat Europese en Amerikaanse christenen samen moeten ijveren om het interventionistische beleid te neutraliseren. We moeten de kerken in de VS steunen en zo veel mogelijk helpen om te zoeken naar dialoog en vrede, geweldloos en tegen interventionisme.

Ook Elías Crisóstomo Abramides, een Argentijnse patriarch van de orthodoxe Kerk van Constantinopel, zag een probleem in het Amerikaanse buitenlandbeleid. De conflicten van vandaag hebben twee oorzaken. Eén ervan gaat terug op invasies van landen zoals in de Cariben, in Afghanistan, en meer recent, Irak. De tweede bron van conflicten vloeit voort uit de verschillen tussen de christelijke en islamitische wereld.

De Deense spotprenten zelf werden door nagenoeg alle religieuze leiders in Porto Alegre veroordeeld. Ze hebben het vuur doen ontvlammen. De vraag is nu hoe we het doven. Christenen en moslims moeten samen de dialoog bevorderen, concludeerde Samuel Kobia, secretaris-generaal van de WCC en lid van de methodistische kerk van Kenia.

De Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar Desmond Tutu gelooft dat een interreligieuze dialoog de enige manier is om de crisis te overwinnen. Schreeuwen tegen elkaar helpt niet. Zoals mijn vader vroeger altijd zei: we moeten onze stem niet verheffen, we moeten onze argumenten aanscherpen.

De 3.300 christenen aanwezig op de tiendaagse Wereldraad van Kerken hadden zelf behoorlijk wat bij te praten. De WCC vertegenwoordigt meer dan 340 Kerken zoals de Oosters-orthodoxe Kerken, Protestantse Kerken, de Anglicaanse Kerk, baptisten, lutheranen, methodisten, verschillende Gereformeerde Kerken en enkele vrijzinnige kerken. De grootste kerk ter wereld, de Rooms-katholieke Kerk, is geen lid van de Wereldraad van Kerken. (MM/PD)