Christina moet kiezen

Nieuws

Christina moet kiezen

Marcela Valente

21 juli 2008

De Argentijnse presidente Christina Fernandez staat voor een lastige keuze nadat het parlement haar wetsvoorstel heeft afgeschoten om de export van landbouwproducten zwaarder te belasten. Als ze haar wil doorzet, komen er nieuwe boerenprotesten en zet ze haar politieke toekomst op het spel. Bronnen binnen de regering achten het niettemin onwaarschijnlijk dat ze snel met de boeren gaat onderhandelen.

Argentinië werd in maart verlamd door wegblokkades van boze boeren, die protesteerden tegen de verhoging van de uitvoertaks op landbouwproducten van 35 tot 45 procent. Volgens Fernandez moest het geld dienen voor sociale programma’s op een moment dat de armste Argentijnen zwaar getroffen werden door de voedselcrisis. De boeren, die daardoor niet konden profiteren van de hoge voedselprijzen, eisten hun deel van de winst op.
Fernandez had de belastingverhoging per decreet afgekondigd, en slaagde er twee weken geleden in de regeling als wet te laten aannemen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vorige week donderdag in de Senaat liep het mis. Met 36 senatoren voor en evenveel tegen, was de senaatsvoorzitter en vicepresident Julio Cobos die de beslissende stem moest geven. Cobos, die nochtans Fernandez’ running mate was bij de presidentsverkiezingen, stemde tegen.
“Ze zeggen dat ik de regering moet steunen, maar mijn hart zegt iets anders,”, zei Cobos toen hij zijn beslissing na een debat van 16 uur eindelijk bekendmaakte. “Een wet die het conflict niet oplost is zinloos. Moge de geschiedenis me beoordelen. Ik vraag vergiffenis als ik me vergis, maar ik stem tegen.”
De senaatsvoorzitter is de leider van een dissident deel van de oppositiepartij Radicale Burgerunie (UCR). Hij werd uit de partij gezet precies omdat hij samen met Fernandez campagne had gevoerd. “Ik neem geen ontslag”, reageerde Cobos nog. “Zelfs de regeringspartij was verdeeld. Ik ben geen lid van de partij en kan dus vrij positie innnemen.”

Senatoren kiezen voor hun kiezers

De Justicialistapartij van Fernandez beschikt in de Senaat over een meerderheid van 47 op 72 senatoren. Maar veel meerderheidssenatoren waren blijkbaar gevoeliger voor de verzuchtingen van hun landelijke electoraat dan voor de richtlijnen van de partijtop.
Parlementslid Oscar Massei van de regeringspartij Front voor de Overwinning (FPV) verklaarde donderdag dat het presidentiële decreet onverkort van kracht blijft. De eigenaars van de grote landbouwbedrijven verwachten dat Fernandez haar decreet zo snel mogelijk intrekt. Zoniet dreigen ze naar de rechter te stappen om het besluit ongrondwettelijk te laten verklaren.
Volgens politologe Liliana de Riz van de universiteit van Buenos Aires heeft de regering-Fernandez de ware aard van het probleem van de verdeling van de rijkdommen niet begrepen. “Het is waar dat de rijkdom op het platteland ongelijk is verdeeld, maar de inkomsten uit de landbouw zijn van levensbelang voor een hele reeks steden en beroepscategorieën. De presidente moet zich flexibel tonen, het decreet intrekken en opnieuw gaan onderhandelen. Anders zal haar eigen partij haar van de macht verwijderen.”

Protesten

“Als de regering doet alsof er niets is gebeurd, zoals de eerste reactie na de stemming liet uitschijnen, kan dat het land opnieuw verlammen”, waarschuwt politoloog Marcelo Escolar. Het boerenprotest en de wegblokkades zorgden ervoor dat tienduizenden mensen tijdelijk zonder baan kwamen te zitten en dat de economische groei een tikje kreeg.
Bronnen nabij de regeringspartij achten het onwaarschijnlijk dat president Fernandez en haar voorganger en echtgenoot, Nestor Kirchner, snel gaan onderhandelen over een compromis. “Ze beschouwen onderhandelen als zwakte”, klonk het off the record.