CO2-arme steden brengen 15.000 miljard op

Investeringen in openbaar vervoer en klimaatvriendelijk transport, efficiënt bouwen en beter afvalbeheer zouden wereldwijd 15.000 miljard euro opleveren tegen 2050. Dat is de conclusie van de Global Commission on the Economy and Climate, die bestaat uit voormalige staatshoofden, bedrijfsleiders en ministers.

  • Werner Kunz/Flickr (CC by-nc-sa 2.0) De stad Freiburg in het westen van Duitsland is gekend als eco-city. Werner Kunz/Flickr (CC by-nc-sa 2.0)

Die investeringen in meer zuinige steden zouden jaarlijks ook de uitstoot van 3,7 gigaton aan CO2 vermijden – dat is meer dan de totale jaarlijkse uitstoot van India. Als de inspanningen ook nog eens ondersteund zou worden door nationaal beleid, onder meer voor innovatie en verminderde brandstofsubsidies, stijgen de besparingen tot meer dan 19 miljard euro.

‘De cijfers zijn bovendien een erg voorzichtige schatting’, zegt hoofdauteur Nick Godfrey. ‘Omdat we enkel kijken naar de directe besparingen op het vlak van energie. Dat is maar een klein onderdeel van de bredere sociale, economische en ecologische voordelen van die investeringen.’

Volksgezondheid

‘De stappen die steden ondernemen om hun klimaatafdruk te verkleinen, leiden ook tot aanzienlijke energiebesparingen, verbeteringen voor de volkdsgezondheid en het aantrekken van nieuwe bewoners en bedrijven’, beaamt Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York en speciaal gezant van de VN. ‘Dit rapport kan steden helpen om sneller vooruitgang te boeken op al die domeinen, door in te zetten op slim beleid en door samenwerking aan te moedigen.’

Het rapport raadt steden aan om nog voor 2020 in te zetten op een klimaatvriendelijke strategie en zich aan te sluiten bij het Compact of Mayors, een wereldwijde coalitie van burgemeesters om de lokale uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en steden te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

‘Betere modellen van stedelijke ontwikkelingen zijn met name van levensbelang voor de snel groeiende steden in de ontwikkelingslanden’, zegt Eduardo Paes, burgemeester van Rio de Janeiro. ‘Door de beste praktijken te delen via internationale samenwerking kunnen steden geld sparen en de klimaatinspanningen versnellen.’

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2643   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift