CO2-taks kan Amerikaans tekort halveren

Nieuws

CO2-taks kan Amerikaans tekort halveren

28 september 2012

Als de Amerikaanse overheid de uitstoot van CO2 zou belasten met 20 dollar per ton, kan ze meteen het begrotingstekort van de volgende tien jaar met de helft terugdringen. Dat blijkt uit een rapport van de Congressional Research Service (CRS), het onderzoeksbureau van het Amerikaanse Congres.

Volgens het CRS zou een dergelijke taks dit jaar al 88 miljard dollar (68 miljard euro) opbrengen, en kan dat bedrag stijgen tot 154 miljard dollar (119 miljard euro) in 2021. De opbrengst kan het geschatte Amerikaanse begrotingstekort over tien jaar meer dan halveren, van 2.300 miljard dollar tot 1.100 miljard.

De onderzoeksdienst voorziet wel hevig politiek debat over de hoge druk op de energiefactuur van de Amerikaanse gezinnen. “Economische studies wijzen erop dat inkomsten uit een CO2-taks om belastingvermindering elders te compenseren, zoals op werk, inkomen of investeringen, de grootste winst voor de economie opleveren”, stelt het rapport.

“Maar als het congres zo’n systeem overweegt, dan zal er waarschijnlijk een belangrijk debat komen over de manier waarop de inkomsten terugvloeien naar de gezinnen om de financiële druk van de taks te verminderen.”

Waterkans

De kans dat zo’n CO2-taks er komt met het huidige congres is vrijwel onbestaande. In augustus probeerde de Democraat Jim McDermott al een voorstel in die richting te lanceren, maar dat stuitte op een onverbiddelijk njet van de Republikeinen. Die doen net wetsvoorstellen om de bestaande milieuwetgeving terug te draaien, en in volle verkiezingsstrijd is het ondenkbaar dat ze zelfs maar bereid zouden zijn om na te denken over een CO2-taks.

De CRS is zich ervan bewust dat een klimaatbelasting ook zeer sterke oppositie zou krijgen van energie-intensieve sectoren zoals de landbouw en stroomproducenten.