Colombiaans leger blijft moorden

Nieuws

Colombiaans leger blijft moorden

Chaima Haskal

11 februari 2009

Het sterk uitgebouwde Colombiaanse leger krijgt steeds meer kritiek. De moorden op onschuldige Colombianen stapelt zich op.

Om haar reputatie en macht te verhogen gaat het Colombiaans leger allerlei statistieken met betrekking tot terrorisme en criminaliteit manipuleren. Dit doet ze door onder andere jonge Colombianen uit kansarme gebieden te vermoorden.
Gemeenschappelijk scenario
Alle vermoorde jongeren hebben een gemeenschappelijk scenario. Eerst is er de verdwijning, georganiseerd door paramilitairen, nauwelijks gemobiliseerd, waarbij de jongeren uit hun families worden gehaald en een beter leven wordt beloofd. Dan worden ze naar afgelegen gebieden gebracht en vermoord. Tenslotte bestempelt het leger de doden als terrorisch doelwit. Als beloning voor het zogezegde bestrijden van misdadigheid en terrorisme krijgt het leger een steunpremie.
De lichamen worden terug naar de families gestuurd. Die zijn misnoegd door deze feiten en eisen een bijkomend onderzoek zodat de verantwoordelijken worden opgespoord en zodat  de doden een waardige begrafenis kunnen krijgen. Honderden families hebben dit al meegemaakt en anderen zoeken nog steeds naar vermiste verwanten.
Ouders worden op hun beurt vaak met geweld gedwongen om hun kinderen af te staan als een vorm vorm van belastingen. Sommige kinderen gaan vrijwillig in het leger, meestal is dit hun enige kans om iets te bereiken wegens het gebrek aan werk en onderwijs. Dit gebeurt bij de veiligheidstroepen, bij de paramilitairen en het FARC.
Niet enkel arme dorpelingen en kinderen worden ontvoerd en vermoord. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden een paar maanden geleden 280 Colombianen, voornamelijk boeren, zijn geëxecuteerd door leden van veiligheidstroepen. De slachtoffers werden voorgesteld als “gesneuvelde guerrillastrijders”. Er wordt geen moeite gedaan om de verantwoordelijken op te sporen. De meeste moordzaken voorgelegd aan het militaire rechtssysteem werden geseponeerd. De paramilitairen hebben de laatste jaren naar schatting meer dan 60.000 mensenschendingen en misdaden begaan.