Colombiaanse scholen broedplaats voor geweld

Nieuws

Colombiaanse scholen broedplaats voor geweld

Helda Martínez

08 april 2008

Ruim de helft van jongeren uit de Colombiaanse hoofdstad Bogota werd in 2005 beroofd op school. Bedreigingen met vuurwapens en fysiek geweld waren ook aan de orde van de dag, blijkt uit een enquête uit 2006. Er is beroering in Colombia omdat de cijfers pas vorige maand publiek werden gemaakt, na een klacht van een gemeenteraadslid.

In opdracht van het stadbestuur van Bogota werden in maart en april 2006 87.750 scholieren en studenten uit 807 scholen in de hoofdstad bevraagd. Maar liefst 56 procent van de bevraagde jongeren werd in 2005 bestolen op school. Meer dan 2500 respondenten kregen in de klas of op de speelplaats ooit een vuurwapen onder de neus geduwd; een derde werd fysiek hard aangepakt.
Onderwijsmensen wijzen de verantwoordelijkheid voor het schrikbarende tuchtprobleem af. “Onze scholen zijn de afspiegeling van onze samenleving”, zegt Alonso Camacho, de directeur van de José Castro-school in de armenwijk San Cristóbal. Volgens hem leiden de hoge werkloosheid, de vier decennia oude confrontatie tussen het leger en linkse en rechtse milities in het land en de miljoenen mensen die op de vlucht sloegen tot veel geweld in de Colombiaanse gezinnen. Dat vindt ook zijn weerslag in het gedrag van jongeren binnen de schoolmuren.
“Geweld wordt in Colombia gezien als dé oplossing voor elk probleem”, vindt Javier Darío Restrepo, een journalist die de rol van ombudsman speelde voor de kranten El Tiempo en El Colombiano. “We moedigen tolerantie niet aan; ook onze politici geven er bijvoorbeeld helemaal geen blijk van.” In de media krijgt geweld volgens Restrepo ook onverantwoord veel aandacht.
Colombiaanse scholen zijn wettelijk verplicht maatregelen te treffen om het geweld binnen de schoolmuren in te dammen en de jongeren waarden mee te geven die de negatieve invloed van hun thuissituatie of de straat tegengaan. Maar volgens Camacho is dat vechten tegen de bierkaai.
Minister van Onderwijs Abel Rodríguez noemt de cijfers uit de enquête “zorgwekkend”, maar waarschuwt ervoor de leerlingen te stigmatiseren. Volgens hem moet het probleem met pedagogische maatregelen worden aangepakt.