Commissie tempert nucleair enthousiasme Obama

Nieuws

Commissie tempert nucleair enthousiasme Obama

Joren Gettemans

08 mei 2009

De Amerikaanse president Barack Obama brak enkele weken geleden een lans voor een wereld zonder kernwapens, maar een commissie van deskundigen tempert dat enthousiasme. In een rapport voor het Amerikaanse Congres schaart de commissie zich weliswaar achter de visie op lange termijn, maar ze maant tot grote voorzichtigheid.

Het rapport is de “Congressional Commission on the Strategic Posture of the United States” niet erg optimistisch over de droom van de president. “Als de president nucleaire ontwapening ziet als de top van de berg, dan is we die top nog lang niet in zicht”, schrijft voorzitter William Perry.
De commissie lijkt dan conservatief in haar aanbevelingen. Ze pleit onder meer voor het in stand houden van mogelijkheid om kernwapens af te vuren via raketten op land, vanaf duikboten of met bommenwerpers. “Kernwapens hebben onze veiligheid decennia lang verzekerd door een aanval op de VS of bondgenoten af te schrikken”, schrijft Perry. “We zullen die afschrikking moeten behouden in de volgende jaren.”

Internationale samenwerking

Opvallend is ook dat de deskundigen pleiten voor de verdere ontwikkeling van een raketschild. “De VS zouden de raketverdediging verder moeten ontwikkelen en waar mogelijk ontplooien”, stelt het rapport. Maar dat schild moet vooral gericht zijn tegen terroristen en schurkenstaten. “De VS moeten erop toezien dat die ontwikkeling er niet toe leidt dat Rusland en China acties ondernemen die de dreiging voor de VS en hun vrienden en bondgenoten verhogen.” Daarom moeten de VS volgens de deskundigen de internationale samenwerking rond het raketschild met bondgenoten, maar ook met Rusland en China versterken.
Hoewel niet alle deskundigen geloven in het einddoel van een kernwapenvrije wereld, stelt het rapport wel dat vanuit dat einddoel gedacht moet worden. Perry pleit daarom voor voorzichtige stappen op weg naar de afbouw van het wapenarsenaal. Om proliferatie tegen te gaan, is er immers nauwe internationale samenwerking nodig om druk uit te oefenen op landen die kernwapens proberen te ontwikkelen. Die samenwerking, zegt Perry, is enkel mogelijk als Rusland en de VS duidelijk maken dat ze ernstig willen werken aan de vermindering van hun eigen arsenaal.