Commissie wil Europees energieverbruik met derde verminderen

De Europese Unie heeft eindelijk de nieuwe Europese energiestrategie voorgesteld. Het energieverbruik in de Unie moet met 30 procent naar beneden tegen 2030. Toch is er ook veel kritiek op de energiestrategie.

  • Northern Spark (CC BY-NC-ND 2.0) Northern Spark (CC BY-NC-ND 2.0)
  • La Citta Vita CC BY-SA 2.0 Hammarby, milieuvriendelijk stadsdeel van Stockholm La Citta Vita CC BY-SA 2.0

Het lijvige plan van duizend pagina’s, dat de lidstaten en het Europees Parlement nog moeten goedkeuren, is uitgewerkt om het naleven van de Europese klimaatbeloftes in Parijs een duwtje in de rug te geven.

De Commissie zet vooral in op efficiëntie: het energieverbruik van de lidstaten moet met 30 procent verminderen tegen 2030.

Tegen 2050 moeten nieuwe gebouwen klimaatneutraal zijn, dankzij de energiebesparing daalt de uitstoot.

Daarvoor moeten huizen en bedrijven aangepakt worden en tegen 2050 moeten nieuwe gebouwen klimaatneutraal zijn.

Dankzij de energiebesparing moet dan minder energie ingevoerd worden en daalt de uitstoot, is de redenering.

Volgens de Commissie kan het plan honderdduizenden banen creëren en de economische groei met 1 procent aanzwengelen.

‘Europa staat op de rand van een energierevolutie’, zei de Europese klimaatcommissaris Miguel Arias Cañete bij de voorstelling van de strategie. ‘Net als in Parijs kunnen we die enkel doen slagen als we samenwerken.’

Gebrek aan lange termijn visie

Maar het plan krijgt ook heel wat kritiek, en niet alleen van milieuverenigingen. Bedrijfsleiders betreuren het gebrek aan een echte visie op lange termijn. Daardoor dreigt er een tekort aan coherentie en worden kansen gemist, zeggen ze.

Pas na 2026 mogen enkel nog relatief schone energiecentrales die subsidies ontvangen, en dat is rijkelijk laat volgens de critici.

Ook het feit dat de doelstelling van 27 procent enkel op de EU als geheel slaat, en niet is opgesplitst per land, oogst kritiek.

‘Een Europese doelstelling op zich heeft geen effect’, zegt Alejandro Castro Perez, hoofd Zonne-energie bij IKEA.

Vooral de voorgestelde ‘capacity payments’, mechanismen om voldoende capaciteit te vrijwaren, zijn controversieel, die zouden in het voordeel van steenkool, gas en kernenergie kunnen spelen.

Pas na 2026 mogen enkel nog relatief schone energiecentrales die subsidies ontvangen, en dat is rijkelijk laat volgens de critici. Dat de commissie ook de begunstigde toegang van zonne- en windenergieproducenten tot het elektriciteitsnet afbouwt, oogst kritiek.

Greenpeace en WWF zijn niet onder de indruk

Het Wereldnatuurfonds noemt het pakket dan ook ‘nog steeds te vuil’ en vreest dat het de transitie niet zal versnellen, integendeel.

‘Deze voorstellen laten de deur op een kier voor nog tien jaar subsidies, ze ondermijnen de steun voor hernieuwbare energie en missen enkele grote kansen op het vlak van efficiëntie’, zegt Imke Lübbeke, hoofd Klimaat en Energie bij WWF Europe.

Greenpeace is nog harder. ‘Deze ontwerpteksten zijn gemaakt voor vervuilende energiebedrijven, niet voor de Europese burgers’, zegt energiedeskundige Tara Connolly van de Europese Greenpeace-afdeling.

‘De Commissie lijkt te denken dat je het klimaat kan redden door meer bomen te verbranden’

‘Niet alleen staat de Commissie op de rem wat hernieuwbare energiebronnen betreft, ze laat ook toe dat overheden geld blijven uitdelen aan bijna alle steenkoolcentrales in de EU voor minstens een decennium.

Dat kan de inspanningen van de EU om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen ernstig in het gedrang brengen.’

Ook het feit dat de commissie blijft inzetten op biomassa, oogst kritiek. ‘De Commissie lijkt te denken dat je het klimaat kan redden door meer bomen te verbranden’, zegt Lübbeke.

Eenzelfde reactie is te horen bij de Europese drukkingsgroep FERN. ‘De Commissie heeft ervoor gekozen wouden op te offeren voor energie’, zegt Linde Zuidema, deskundige Bio-energie bij Fern.

‘De verbranding van biomassa op een industriële schaal voor energie en warmte bleek eerder al rampzalig. Het bewijsmateriaal dat een groeiend gebruik de uitstoot zal verhogen en de wouden in Europa zal vernielen, is overweldigend.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 3205   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift