Compost als precisiewapen inzetten helpt landbouw én klimaat

Nieuws

Studie in Nature

Compost als precisiewapen inzetten helpt landbouw én klimaat

Compost als precisiewapen inzetten helpt landbouw én klimaat
Compost als precisiewapen inzetten helpt landbouw én klimaat

IPS

08 september 2022

Teelt met compost die op de juiste manier verrijkt is kan de wereldwijde voedselvoorziening een broodnodige boost geven en grote voordelen opleveren voor de planeet. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in Nature.

Christine Matthews (CC BY-SA 2.0)

Christine Matthews (CC BY-SA 2.0)

Als de grootschalige agro-industrie doeltreffender gebruik gaat maken van compost, zal dat de opbrengst van gewassen verbeteren en de bodemdegradatie tegengaan, volgens de studie door de Universiteit van Queensland (UQ) in Australië. Bovendien komt er dan minder biologisch afval op stortplaatsen terecht, waar het broeikasgassen genereert.

Teelt met verrijkte compost

De onderzoekers analyseerden meer dan tweeduizend voorbeelden van compostgebruik in de landbouwsector over de hele wereld. Op basis daarvan stelden ze een “Precisiecompoststrategie” (PCS) op.

‘In plaats van alleen te vertrouwen op minerale meststoffen (kunstmest, red.), omvat PCS het verrijken van het juiste type compost met voedingsstoffen die de specifieke bodems en gewassen nodig hebben’, legt Susanne Schmidt van UQ uit.

Bodemkwaliteit speelt een cruciale rol bij het veiligstellen van de wereldwijde voedselzekerheid.

De ingrediënten voor zulke precisiecompost komen uit de landbouw zelf, zoals gewasresten, organisch afval, dierlijk en menselijk afval. Aanvullende componenten kunnen afkomstig zijn van kunstmest of gerecycleerde materialen.

‘Verdichte en zuur geworden bodems worden op die manier opnieuw verlucht en verrijkt. Het resultaat is dat ze meer water kunnen vasthouden, wortelgroei kunnen vergemakkelijken en de organismen kunnen voeden die de bodem en gewassen gezond houden’, zegt Schmidt.

Voedselzekerheid

Ze wijst erop dat de bodemkwaliteit een cruciale rol speelt bij het veiligstellen van de wereldwijde voedselzekerheid. Bodemverrijking wordt steeds belangrijker aangezien meer dan 30 procent van de landbouwgrond wereldwijd sterk gedegradeerd is, door de combinatie van klimaatverandering en slechte landbouwtechnieken.

Wetenschappers voorspellen dat tegen 2050 het merendeel van de landbouwgrond (90 procent) zal gedegradeerd zijn, wat kleinere oogsten en een groter risico op verstoringen in de voedselvoorziening betekent.

Volgens Schmidt kan teelt met verrijkte compost een antwoord zijn op dat probleem. Volgens het onderzoek kan het gebruik van precisiecompost de jaarlijkse wereldwijde productie van belangrijke graangewassen verhogen met 4 %.

‘Dit heeft doorstroomeffecten voor consumenten door voedseltekorten en prijsstijgingen tegen te gaan’, zegt Schmidt.

Vermijdbare broeikasgassen

PCS kan ook een wapen zijn in de strijd tegen de klimaatverandering, volgens de studie. Die toont namelijk aan dat er in Australië alleen al 7 miljoen ton biologisch afval op stortplaatsen belandt. ‘Daar genereert het enorme hoeveelheden vermijdbare broeikasgassen (zoals methaan bij het gistingsproces, red.) en andere ongewenste effecten’, zegt Schmidt.

Wanneer dat bioafval hergebruikt wordt om compost te verrijken, kunnen we volgens de studie cruciale voedingsstoffen, zoals koolstof, in de bovenlaag van akkerland herstellen.

Daar zijn ook kostenvoordelen aan verbonden zegt Schmidt. ‘Het omleiden van slechts 15.000 ton bioafval kan een gemeente maar liefst 2-3 miljoen dollar per jaar besparen.’