'Compromisvoorstel Cancún op maat van EU en VS gesneden'

Nieuws

'Compromisvoorstel Cancún op maat van EU en VS gesneden'

Gustavo Capedevilla

27 augustus 2003

Wat zijn de kansen dat het compromisvoorstel dat zondag werd voorgelegd door de Wereldhandelorganisatie ook effectief tot nieuwe multilaterale handelsakkoorden leidt? Het debat over wat er in de Doha-ronde nu beslist moet worden, is nog niet afgerond. Een oplossing lijkt steeds verder verwijderd, want heel wat ontwikkelingslanden reageren negatief op het nieuwe voorstel.

Het compromisvoorstel dat het kader moet vormen voor de ministerconferentie binnen twee weken in de Mexicaanse badstad Cancún is een erg vaag document geworden. Dat was ook de bedoeling, want de WHO moest wegens alle meningsverschillen afzien van het oorspronkelijke plan om een akkoord over ‘modaliteiten’ (concrete en kwantificeerbare doelstellingen) te sluiten tussen de 146 lidstaten. Maar ondanks die onbestemdheid voelen veel ontwikkelingslanden het kader aan als een beklemmend westers sjabloon.

De drie belangrijkste thema’s van de Doha-ronde blijven de WHO-leden verdelen. De ontwikkelingslanden willen een bredere liberalisering van de handel in landbouwproducten, zijn voorzichtig wat betreft de invoertarieven op nijverheidsproducten en houden helemaal de kar af wat betreft de zogenaamde Singapore-thema’s (de internationale regels voor grensoverschrijdende investeringen).
De EU, de VS en vele andere industrielanden willen de overheidssteun aan hun landbouwsectoren niet helemaal opgeven, maar staan te trappelen om nijverheid en diensten vrij te maken.

De Braziliaanse hoofdonderhandelaar Luiz Felipe de Seixas Correa vindt de tekst fundamenteel verkeerd. Het kader dat de WHO voorstelt voor de landbouwliberalisering houdt geen rekening met de eisen van de ontwikkelingslanden op het vlak van de landbouw. De inschatting van Seixas Correa is dat de tekst tekortschiet op elk van de drie pijlers : landbouwsubsidies voor boeren, exportsubsidies en de toegang tot de landbouwmarkt. Die zaken worden er wel in vermeld, maar van concrete percentages is geen sprake.

De Braziliaanse diplomaat vindt in de starttekst voor Cancún te weinig terug van het voorstel dat zijn land samen met negentien andere ontwikkelingslanden (waaronder India, China en Zuid-Afrika) deed. Voorzitter Pérez del Castillo, die de compromistekst opstelde, geeft toe dat hij een Amerikaans-Europese visietekst van twee weken geleden als uitgangspunt van zijn plan heeft gebruikt. In de Amerikaanse-Europese visie staat een reductie van invoertarieven op nijverheidsgoederen centraal. Maar de voorzitter van de Algemene Raad (het hoogste orgaan van de WHO) verwerpt de kritiek dat hij de belangen van de industrielanden laat voorgaan.

Celine Charveriat, de Zwitserse woordvoerder van Oxfam International, is het daar niet mee eens. Dit is een parodie op de ontwikkelingsronde, waarmee ze verwijst naar het voornemen van de WHO op deze keer meer rekening te houden met de verzuchtingen van de arme landen. Volgens Charveriat laat de ontwerpverklaring toe dat de twee subsidiegrootmachten een groot deel van hun subsidiearsenaal mogen behouden en de exportdumping (het verkopen van landbouwproducten onder de productiekost, waardoor de internationale prijs keldert) kunnen blijven steunen.

De Indische ambassadeur K.M. Chandrasekhar denkt er net zo over. Hij vindt dat het kader op maat is gesneden van de Europese Unie en de Verenigde Staten en dat het toelaat dat de handelsverstorende subsidiepraktijken in stand worden gehouden.

De Europese Unie van haar kant vindt dan weer dat de tekst te veel nadruk legt op het landbouwluik. Peter Carl, de Handelsdirecteur van de Europese Commissie, vindt dat de tekst op landbouwvlak erg veel vraagt van een handvol landen, terwijl van de andere landen nauwelijks een engagement gevraagd wordt.

Het debat gaat deze week door in de Algemene Vergadering van de WHO in Genève. In diplomatieke kringen is te horen dat Pérez del Castillo en WHO-baas Supachai Panitchpakdi de omstreden tekst naar Cancún willen zenden, ook als er geen akkoord komt. Dat zou betekenen dat de handelsministers het zelf moeten uitvechten.