Congo gaat elke exploitatie van grondstoffen publiek maken

Nieuws

Congo gaat elke exploitatie van grondstoffen publiek maken

Congo gaat elke exploitatie van grondstoffen publiek maken
Congo gaat elke exploitatie van grondstoffen publiek maken

Emmanuel Chaco

14 juni 2011

De Congolese regering moet voortaan al haar contracten met nationale en buitenlandse bedrijven voor de ontginning van ertsen, olie en hout publiek maken. Van volledige transparantie is echter nog niet veel te merken.

De Congolese minister van Mijnbouw, Martin Kabwelulu, verwijst naar een decreet van 20 mei 2011 waarin staat dat “alle contracten met betrekking tot concessies voor de ontginning van natuurlijke rijkdom moeten gepubliceerd worden”. Het is een eis die premier Adolphe Muzito zijn regering oplegt, aldus de minister.

“De plicht tot transparantie steunt ook op verbintenissen die de Congolese regering aanging met het IMF en de Wereldbank om het beheer van haar natuurlijke rijkdom en de inkomsten hieruit te regulariseren”, zo staat in een beleidsdocument. “De contracten moeten zestig dagen na goedkeuring publiek zijn”, benadrukt minister Kabwelulu nog.

“In feite past de publicatie van de contracten in de eis van transparantie en goed beheer van de grondstoffen, die wordt onderschreven door tal van ontwikkelingspartners”, zegt Michel Niekuma, expert van de denktank DRC Green in Kinshasa.

Afspraak met Wereldbank

“Het decreet van de Eerste minister slaat op de mijnen, bossen en olievoorraden. Ook de inkomsten waarvan sprake komen uit deze drie sectoren”, verduidelijkt geoloog Gaulois Maheshe.

“De regering moet ons niet alleen herinneren aan de verplichtingen die ze heeft tegenover de internationale gemeenschap. Ze moet haar beloftes nakomen. Want ondanks de publicatie van enkele mijncontracten, heeft de regering nog steeds niet alle contracten en concessies vrijgegeven, laat staan de inkomsten die ze daaruit put”, meent Maheshe.

Volgens parlementslid en oppositielid Jean Claude Mvuemba heeft de regering met Wereldbank afgesproken om deze publicatie van contracten in een wet te  verankeren. “Maar tot op vandaag werd geen enkel wetsvoorstel in deze richting ingediend in het parlement, er is enkel dit decreet van de premier.”

China en Congo

De beslissing om de contracten vrij te geven werd positief onthaald door het Congolese middenveld, dat wel kritiek heeft op de terughoudendheid van de regering om alle reeds getekende contracten en alle inkomsten uit grondstoffen openbaar te maken.

“Meer dan vijftig mijncontracten worden achtergehouden”, meent experte Elisabeth Caesens van het Jimmy Carter-centrum in Lubumbashi. “Een van de contracten die geheim blijven, is de overeenkomst tussen China en Congo waarbij infrastructuur wordt geruild voor ertsen. Het contract werd getekend in 2008 voor meer dan 6 miljard euro maar dat bedrag werd later in 2009 onder druk van het IMF teruggebracht tot zo’n 4 miljard euro.”

Positieve evolutie

Begin deze maand liet de organisatie Action contre l’impunité pour les droits humains (ACIDH) in een persbericht weten dat “zelfs het rapport over de inkomsten uit deze contracten onvolledig is en dat bepaalde betalingen door investeerders zoals ‘sleutelgeld’ en royalty’s na de heronderhandeling van sommige mijncontracten worden achtergehouden”. ACIDH pleit voor een verplichte driemaandelijkse publicatie van alle inkomsten uit de natuurlijke rijkdom.

Volgens het Jimmy Carter-centrum zijn er toch enkele positieve evoluties. Het nieuwe decreet van premier Muzito getuigt duidelijk van “de wil om vooruitgang te boeken”. Maar het Centrum vraagt toch dat “de regering zich resoluter inzet voor transparantie in de mijnbouw en olieindustrie”.