Studie naar effecten van mijnbouw op pasgeborenen

Congolese mijnwerkers lopen meer risico op kind met afwijking

Robert Carruba, Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH(CC BY-SA 2.0)

Kinderen van mijnwerkers in koper- en kobaltmijnen hebben een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Dat blijkt uit een studie in Lubumbashi in de Democratische Republiek Congo (DRC).

Onderzoekers van de Universiteiten van Leuven en Gent, en van de Universiteit van Lubumbashi in Congo, stellen dat het verhoogde risico veroorzaakt wordt door de vervuiling die de winning van koper en kobalt in het zuiden van Katanga met zich meebrengt.

Ze vergeleken de kenmerken van 138 pasgeborenen met zichtbare misvormingen met die van 108 normale pasgeborenen in Lubumbashi. Er werd onder meer gekeken of er een verband was met blootstelling aan metalen tijdens de zwangerschap en het werk van hun man of partner. Van de moeders werden bloed- en urinestalen verzameld, evenals navelstrengbloed en placenta, om er metalen in te meten.

Terechte zorgen

De belangrijkste bevindingen van de studie waren dat het risico op misvormingen sterk toegenomen was als de vader werkzaam was in de winning of verwerking van mineralen. Het risico was lager was als de moeder tijdens de zwangerschap vitamines had ingenomen.

Uit de analyses bleek er echter geen verschil te bestaan in de concentraties van kobalt en andere giftige metalen. Dat komt vermoedelijk omdat de bemonstering bij de geboorte gebeurd,e en niet bij het begin van de zwangerschap of bij de vader van het kind.

De studie is de eerste die de effecten van vervuiling door mijnbouw op pasgeborenen in Afrika ten zuiden van de Sahara heeft onderzocht. De resultaten ervan tonen aan dat de bevolking van het mijngebied in Katanga terecht bezorgd is dat mijnwerkers een verhoogd risico lopen op het krijgen van een kind met een aangeboren afwijking, zeggen de onderzoekers.

Het onderzoek werd gepubliceerd in The Lancet Planetary Health.

Zonder jouw steun bestaat MO* niet.

Wil je dat MO* dit soort verhalen blijft brengen?
Steun ons en word proMO* voor maar €4/maand of doe een vrije gift. 2916   proMO*’s steunen ons vandaag al.

Word proMO* of Doe een gift