Conservatief rechts levert nieuwe president Colombia

Nieuws

Iván Duque: gesteund door bedrijfswereld, grondgrondbezitters én Washington

Conservatief rechts levert nieuwe president Colombia

Conservatief rechts levert nieuwe president Colombia
Conservatief rechts levert nieuwe president Colombia

Colombia verkoos zondag Ivan Duque als zijn nieuwe president. Iván Duque kan rekenen op de steun van de bedrijfswereld, de grondgrondbezitters én Washington.

Inter-American Dialogue (CC BY 2.0)

Kersvers Colombiaans president Iván Duque

Inter-American Dialogue (CC BY 2.0)​

Colombia verkoos zondag Ivan Duque als zijn nieuwe president. De rechts-conservatieve kandidaat behaalde in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen 54 percent van de stemmen. Zijn linkse tegenstrever Gustavo Petro strandde op een score van zo’n 42 percent. Iván Duque kan rekenen op de steun van de bedrijfswereld, de grondgrondbezitters én Washington.

Met de overwinning van Duque komt het presidentsambt opnieuw in handen van Centro Democratico, de partij van oud-president Alvaro Uribe (2002-2010).

‘Het vredesakkoord moet herzien worden, zodat de slachtoffers centraal staan. Het is tijd voor gerechtigheid.’

Duque is voormalig advocaat en zetelde eerder al in de senaat. De 41-jarige jurist belooft een harde aanpak van corruptie, misdaad en drugshandel. ‘Het vredesakkoord moet herzien worden, zodat de slachtoffers centraal staan. Het is tijd voor gerechtigheid’, klonk het in zijn overwinningsspeech.

Het vredesakkoord dat huidig president Santos in 2016 sloot met de guerrillabeweging Farc was hét bepalende thema in de verkiezingscampagne. Het al erg fragiele akkoord komt met het aantreden van Duque definitief op de schop te staan.

Ondanks de ontwapening van de Farc en de oprichting van een oorlogstribunaal worstelt Colombia met de uitvoering van het akkoord. Zo nam het geweld tegen mensenrechten- en milieuactivisten net toe sinds het akkoord met de Farc.

Ongelijkheid en landhervormingen

Eén van de speerpunten van het vredesverdrag zijn de beloofde landhervormingen. Kleine boeren zouden betere toegang krijgen tot land en er zouden sociale programma’s komen om het land te ontwikkelen. Boeren die coca of marihuana kweken, zouden hulp krijgen bij het overstappen naar legale gewassen, zonder hiervoor bestraft te worden. Er kwam echter weinig in huis van deze hervormingen.

Aantredend president Duque is uitgesproken tegenstander van de hervormingen.

Duque ziet zijn heil in industriële grootschalige landbouw en wil cocaboeren opnieuw keihard aanpakken.

Duque ziet zijn heil in industriële grootschalige landbouw en wil cocaboeren opnieuw keihard aanpakken.

Colombia is één van de meest ongelijke landen ter wereld. Twee derde van de plattelandsbevolking heeft geen toegang tot landbouwgrond. Deze ongelijkheid is al decennia de voedingsbodem voor linkse rebellenbewegingen. Er wordt gevreesd dat als Duque zijn plannen doorzet, hij die voedingsbodem opnieuw een stuk vruchtbaarder maakt.

Washington en het bedrijfsleven wrijven zich echter in de handen met de overwinning van Duque. Net als de Amerikanen is Duque ervan overtuigd de drugshandel te kunnen uitroeien met militair geweld.

Economisch kiest Duque voor een klassiek neoliberaal beleid. Met minder staatsuitgaven en meer marktwerking. Hij wilt Colombia opnieuw aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders en trekt volop de kaart van de mijnbouw en oliewinning.