Ketenzorg ‘minder prioritair’ in tijden van crisis

Coronacrisis werkt moderne slavernij verder in de hand

Wereldbank (CC BY-NC-ND 2.0)

Een visser bereidt zijn netten voor in Jamestown, Accra, Ghana, oktober 2015.

Tijdens de coronacrisis waren verkoopcijfers prioritair voor bedrijven en kwamen mensenrechten op de tweede plaats. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de universiteiten van Liverpool en Nottingham.

Bijna vijfhonderd Britse managers ‘in relevante posities’ werden door drs. Bruce Pinnington, Joanne Meehan en Alex Trautrims van de universiteiten van Liverpool en Nottingham geïnterviewd in het afgelopen jaar.

Daarnaast hebben de doctorandi twee rondetafelgesprekken gehad met experten en beleidsmedewerkers om zicht te krijgen op problemen in de toeleveringsketen tijdens de coronacrisis. Het resultaat van hun rondvraag staat in een nieuw rapport, ‘Implications of COVID-19 for modern slavery challenges in supply chain management’.

Verkoop krijgt voorrang

De federale regering in ons land bereidt momenteel een beleidskader omtrent ketenzorg voor.

Uit de studie blijkt dat verkoopcijfers prioritair waren voor bedrijven, naast operationele zorgen.

Mensenrechtenschendingen in toeleveringsketens verdwenen zo (opnieuw) naar het achterplan. Hoewel de afgelopen jaren er ‘weliswaar beperkte, maar duidelijke’ vooruitgang geboekt werd op het vlak van ketenzorg, was de problematiek ‘minder prioritair’ in tijden van crisis.

Vier op de vijf geïnterviewde managers geloven dat er sterkere wetgeving nodig is om ketenzorg werkelijk af te dwingen. Het Britse onderzoek kadert binnen de opvolging van de Modern Slavery Act, Britse wetgeving omtrent gedwongen arbeid in toeleveringsketens die van kracht is sinds 2015.

In België bestaat soortgelijke wetgeving niet. Wel bereidt momenteel zowel de federale regering in ons land als de Europese Commissie momenteel een beleidskader omtrent ketenzorg voor.

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2886   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift