Crisis houdt 53 miljoen mensen meer arm

Nieuws

Crisis houdt 53 miljoen mensen meer arm

25 april 2010

De economische crisis zorgt ervoor dat er in 2015 nog ongeveer 53 miljoen mensen meer extreem arm zullen zijn dan wanneer de wereldeconomie goed was blijven draaien. Dat staat in een rapport dat de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vrijdag (23 april) hebben gepresenteerd. Voor de Wereldbank is iemand extreem arm als hij of zij hoogstens 1,25 dollar (93 eurocent) per dag kan besteden.

Het rapport bekijkt de perspectieven voor de Millenniumdoelen, acht belangrijke ontwikkelingsdoelstellingen die de internationale gemeenschap tegen 2015 wil waarmaken. Zo moet tegen dan bijvoorbeeld het aantal extreem armen in de wereld gehalveerd zijn. Dat lukt nu door de crisis net niet, zeggen het IMF en de Wereldbank. Tegen 2015 zullen er waarschijnlijk nog 920 miljoen mensen moeten rondkomen met 1,25 dollar of minder per dag; in 1990 waren dat er 1,8 miljard.

Honger

Ook de halvering van het aantal mensen dat honger lijdt tegen 2015 lijkt steeds minder haalbaar. Dat heeft te maken met de crisis, maar ook met de forse stijging van de voedselprijzen in 2008. Dergelijke schokken hebben grote gevolgen in arme landen omdat veel mensen er weinig reserves hebben en vaak ook niet op uitkeringen kunnen rekenen.
Veel ontwikkelingslanden hebben de crisis gelukkig al grotendeels achter zich gelaten. Volgens het rapport zullen ze dit jaar een economische groei van gemiddeld 6,3 procent kennen, heel wat beter dan de 2,4 procent van het voorbije jaar.
Toch heeft de korte recessie schrijnende gevolgen. De Wereldbank voorspelt dat de crisis tussen 2009 en 2015 indirect aan 1,2 miljoen kinderen jonger dan vijf het leven zal kosten. Honderdduizenden kinderen zullen er niet in slagen de lagere school af te maken en miljoenen zullen verstoken blijven van zuiver water.

Hulp

De Wereldbank en het IMF waarschuwen dat veel ontwikkelingslanden extra hulp nodig zullen hebben. Ze hebben de geldkraan immers opengedraaid om de binnenlandse vraag overeind te houden en arme burgers bijstand te kunnen leveren. Daardoor is hun schuldenlast toegenomen. Extra ontwikkelingshulp en schuldkwijtschelding zouden dus op hun plaats zijn.
De Wereldbank en andere ontwikkelingsbanken hebben sinds het beging van de crisis al meer dan 150 miljard dollar (112 miljard euro) toegezegd aan ontwikkelingslanden, en het IMF heeft 175 miljard dollar (131 miljard euro) ter beschikking gesteld. Maar veel donorlanden maken volgens het rapport hun eerdere financiële beloften niet waar. De landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) gaven in 2009 wel 0,7 procent meer uit aan ontwikkelingshulp dan in 2008, maar ze hadden nog veel meer in het vooruitzicht gesteld, vooral voor Afrika.