Cuba wil socialistische model updaten

Nieuws

Cuba wil socialistische model updaten

Cuba wil socialistische model updaten
Cuba wil socialistische model updaten

Sarah Cools

15 april 2011

Het zesde congres van de Communistische Partij van Cuba (PCC), dat 16 april begint, zal een dubbelzinnig kantje hebben. De private sector moet de economie redden, aan het socialisme mag niet geraakt worden.

Na negen jaar uitstel zal zaterdag 16 april, voor de eerste keer sinds 1997, een congres van de PCC van start gaan. Tot maandag 18 april beslissen duizend partijafgevaardigden over de economische toekomst van Cuba. Exact vijftig jaar na de overwinning in de Varkensbaai zou het congres een ‘symbolische revolutie’ kunnen worden, zegt de Cubaanse krant ‘The Cuban Economy’.

Zelfstandigen veranderen het landschap

Dat Cuba toe is aan dringende veranderingen, geeft zelfs president Raul Castro toe. Wat die veranderingen brengen, is nog af te wachten. De voorbije maanden nam Castro wel al sommige van de stappen naar een nieuw beleid. In maart reikte de regering 180.000 nieuwe vergunningen aan zelfstandigen uit, bovenop de 157.000 vergunningen die al bestonden. De uitbreiding van de private sector is merkbaar tot in steden als Havana. Vooral eet- en drinkgelegenheden zijn populair als nieuwe onderneming, zeker nu er plaats voor twintig in plaats van twaalf klanten mag zijn.

De uitbreiding van de privésector moet dienen als een alternatief voor de 500.000 aangekondigde ontslagen van 2011. De overheid stelde de afvloeiingen voorlopig uit omdat de private sector vandaag nog te beperkt is om de werkloosheid op te vangen. Daarnaast willen Castro en zijn regering de onrust over maatregelen zoals nieuwe taksen, duurdere brandstof en de vermindering van subsidies niet aanwakkeren.

Verlaten van de planeconomie

De aangekondigde hervormingen wekken massale reacties op. Donkerrode communisten noemen de veranderende situatie ‘kapitalisme onder het monopolie van de staat’. Hervormers vinden de maatregelen dan weer cosmetisch en wijzen op de afwezigheid van een echte basis. De uiteenlopende meningen van zeven miljoen Cubanen werden door de partij in een nota gebundeld.

Daarnaast leggen specialisten voorstellen over de toekomst van Cuba op tafel. Die zullen dit weekend zeker besproken worden. Onder meer wettelijke steun voor de private sector, de legalisering van de koop en verkoop van huizen en auto’s en het opstarten van industriële en dienstverlenende coöperatieven uit staatsgeleide bedrijven staan op het programma. Grootste punt blijft echter het verlaten van de planeconomie. Hoe ver de partij afstand zal nemen van het huidige systeem , weet voorlopig niemand. Maar, zeggen kenners, de economie in Cuba zal veranderen, zoals de maatschappij dat al deed.