"Cubaanse hervormingen gaan te traag"

Nieuws

"Cubaanse hervormingen gaan te traag"

Patricia Grogg

08 mei 2012

Op Cuba wachten veel economische hervormingen een jaar na hun goedkeuring nog op uitvoering. Het gaat te traag, zeggen experts.

In april 2011 keurde de Communistische Partij van Cuba op haar zesde grote congres de Richtlijnen voor het Sociale en Economische Beleid van de Partij en de Revolutie goed. Het ging om meer dan driehonderd doelstellingen op korte, middellange en lange termijn.
Sommige richtlijnen waren toen al in werking getreden, andere traden maanden na het congres in werking, maar vele wachten nog op uitvoering.

Grote flexibiliteit

“In sommige economische sectoren zouden de veranderingen versneld moeten worden”, zegt econoom Pável Vidal. Vooral kleinschalige, private productieorganisaties kunnen “onmiddellijke betekenisvolle resultaten” boeken, zegt hij.

“Net zoals de coöperatie en de landbouwproducent, maar in tegenstelling tot het grote bedrijf, heeft de kleine en middelgrote onderneming een grote flexibiliteit, minder inertie, geen bureaucratie die zich tegen veranderingen verzet en een grote capaciteit om zich aan te passen aan een nieuw kader van stimulansen.”

Bij de private productievormen geeft de overheid voorrang aan de coöperaties, al wordt een aangekondigde nieuwe wetgeving voor de sector nog steeds bestudeerd. “Een van de aspecten die blijkbaar voor discussie zorgt, is de hoeveelheid autonomie die dit soort verenigingen moet hebben”, zegt een bron die anoniem wenst te blijven.

Een miljoen overheidsbanen

Universitair docent Reina Fleitas zegt dat hervormingen rond de beschikbaarheid van arbeidskrachten net “traag moeten gaan” opdat ze zo weinig mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de mensen. Dat laatste geldt vooral voor vrouwen, “die ondanks alle vooruitgang de grootste nadelen ondervinden op het vlak van werk en salaris.”

Door de complexiteit van de materie heeft de regering een hervorming versoepeld die aanvankelijk op lange termijn tot de schrapping van een miljoen overheidsbanen zou leiden. Maar hoeveel mensen nu al zo’n baan kwijt zijn, welke leeftijd ze hebben en hoeveel vrouwen erbij zijn, dat is niet bekend. Voor dit jaar verwacht men de schrapping van 170.000 als overtollig of onproductief beschouwde plaatsen.

In februari telde Cuba 370.000 zelfstandigen. De bedoeling is dat dit er eind dit jaar 600.000 worden. Werknemers van onder meer overheidsbedrijven zouden geleidelijk aan overschakelen naar een zelfstandige baan, bijvoorbeeld als schrijnwerker, fotograaf of hersteller van huishoudtoestellen.

Te weinig vrouwen

Het proces van grondoverdracht zou vlotter moeten verlopen en meer aandacht voor vrouwen moeten hebben, zegt Fleitas, sociologe en genderdeskundige. Het percentage vrouwen dat zelf over grond beschikt is zeer laag, zegt ze. Ze dringt er op aan dat vrouwen op het platteland meer kansen krijgen om als eigenaar of mede-eigenaar van een stuk grond zelf te gaan produceren of tot een coöperatie toe treden.

Volgens officiële cijfers waren vrouwen begin vorig jaar goed voor 23 procent van de 1,3 miljoen mensen die in de landbouwsector werken. Iets meer dan 11.000 vrouwen had toen al grond gekregen in het kader van decreet 259. Via die wet uit 2008 heeft de staat al 1,3 miljoen hectare aan individuele personen of coöperaties gegeven met de bedoeling de voedselproductie op te voeren. Er is naar schatting nog een miljoen hectare beschikbaar.