Cubanen mogen voortaan vrij computers verkopen

Nieuws

Cubanen mogen voortaan vrij computers verkopen

Diana Grasso

14 maart 2008

Cuba verbiedt niet langer de vrije verkoop van computers, dvd-spelers en andere elektrische apparaten. Waarnemers beschouwen dit als een teken van president Raúl Castro dat hij de bevolking een makkelijkere toegang wil verschaffen tot verbruikersgoederen.

Tot op vandaag mogen enkel buitenlanders en bedrijven computers aankopen. Tot vorig jaar werden DVD-spelers in beslag genomen op de luchthaven. De regering stelde een beperking in voor particulieren om bepaalde elektrische toestellen aan te kopen omdat Cuba vaak -met soms langdurige- stroompannes kreeg af te rekenen.

Raúl nam op 24 februari officieel het roer over van diens broer Fidel en zei dat het dagelijkse leven van de Cubanen te beperkt werd. Hij beloofde bepaalde beperkingen te verminderen.
“De basisbehoeften van de bevolking op materieel en moreel vlak wordt de prioriteit van het land.”, verklaarde de nieuwe leider.

Vorig jaar versoepelde Raúl de douanewetten en mogen de Cubanen voortaan bepaalde electronische apparaten en auto-onderdelen invoeren. Vanaf 2009 hebben burgers het recht om zich airconditionors aan te schaffen.

Energie revolutie
De ineenstorting van de Sovjet-Unie had economische gevolgen voor Cuba maar ook gevolgen inzake energiebevoorrading. Zo de daalde de petroleuminvoer vanaf 1991 met 53 procent. In 2005 besliste Fidel Castro om een nationale ”energierevolutie” in te stellen met de boedoeling om de energiebronnnen te vernieuwen, het distriebutiesysteem te verbeteren en het energieverbruik te verminderen. Nu wordt er bijvoorbeeld meer gebruik gemaakt van zonnepanelen in afgelegen gebieden, hospitalen en scholen.

Embargo
Sinds 1962 mogen Amerikanen geen handel voeren met Cuba. John Negroponte, de Amerikaanse onderminister voor Buitenlandse Zaken, zei vorige maand dat dit niet zal veranderen, ook niet onder het nieuwe bestuur van Raúl. Louis Michel, Europees Commissaris van Ontwikkeling, pleit na zijn bezoek aan Cuba voor een normalisering van de relaties met het land.

Door het handelsembargo tegen Cuba is het zeer moeilijk om zelf onderdelen aan te kopen en zelf computers te vervaardigen. Hierbij komt dat het ontwikkelingsland niet over de financiële middelen beschikt om de dure prijs te betalen. De Cubanen hebben problemen om aan hardware te geraken maar de software zelf stelt geen probleem. In Cuba is er zelfs een speciale instelling die zich bezighoudt met de ontwikkeling van allerlei software.

De aankoop van computers door de Cubanen kent drie grote problemen. Ten eerste kampt het land met een energietekort. Ten tweede geeft de regering eerst de prioriteit aan bedrijven en sociale instellingen zoals ziekenhuizen en scholen om computers aan te kopen. Particulieren komen op de laatste plaats omdat er niet genoeg geld is en het moeilijk is om aan hardware te geraken wegens deAmerikaanse boycot. Particulieren kunnen wel gebruik maken van gemeenschappelijke computers die op centrale plaatsen ter beschikking worden gesteld.

Ten derde stelt er zich een probleem inzake de bandbreedte. In cuba ontbreken op vele plaatsen glasvezelkabels, dus hebben ze geen toegang tot internet. Mensen hebben minder internet, dus ook minder computers, nodig omdat ze toch geen aansluiting hebben. “Veel mensen denken dat particulieren geen computer mogen kopen omwille van het communistisch regime. Dit is fout. Het probleem stelt zich omwille van economischemoeilijkheden. Peuters leren zelfs al op de kleuterschool werken met computers.”, aldus Katrien De Muynck, Cuba-specialiste van Intal.