Strijd tegen woestijnsprinkhanen is nog niet voorbij

Cyril Ferrand (FAO) : ‘Samenwerking is essentieel om de woestijnsprinkhanen te bestrijden’

© FAO

In Oost-Afrika is nipt een humanitaire ramp vermeden. De afgelopen maanden ging er veel aandacht naar COVID-19, maar de internationale gemeenschap was zich ook bewust van het potentiële gevaar van sprinkhanenplagen in de regio. Nu heeft de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) nog 37 miljoen dollar extra nodig om de woestijnsprinkhanen te blijven bestrijden. Ook zal er in de toekomst geïnvesteerd worden in technische ondersteuning en een actieplan om in het levensonderhoud van de getroffen families te voorzien.

Cyril Ferrand, teamleider Oost-Afrika bij de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), vreesde het begin van het regenseizoen in Kenia. Begin april verwachtte hij een nieuwe generatie woestijnsprinkhanen, die in een mum van tijd complete akkers kunnen opeten. De boeren waren net begonnen met het zaaien van maïs en sorgo (de lokale rijst, red.).

Als er niet op tijd middelen zouden worden vrijgemaakt, was de kans groot dat de oogsten in juni volledig zouden mislukken. Dat had een voedselramp betekend voor de 20 miljoen mensen die in de regio leven. Zonder de woestijnsprinkhanen bevonden zij zich al in een onzekere voedselsituatie door conflicten, klimaatverandering en droogtes.

‘Het is belangrijk om te weten dat de ontwikkeling van de gewassen niet afhankelijk is van slechts één factor,’ zegt Cyril Ferrand. ‘Ook overstromingen, COVID-19 en de woestijnsprinkhanen hebben een grote invloed op de landbouwproductie. Dit seizoen hadden we goede regenbuien, die een positieve invloed hebben op de oogst’.

‘De FAO maakt zich ook grote zorgen om de kinderen onder de 5 jaar in de getroffen regio’s. ‘

Schade

Ferrand vindt het belangrijk om verder te kijken dan enkel de regio in Kenia waar hij werkt. ‘De FAO heeft drie potentiële scenario’s uitgeschreven voor de komende periode, van juli tot december 2020. Op dit moment zijn we de schade aan het opmeten van de doortocht van de woestijnsprinkhanen, maar we kunnen pas over een paar weken met zekerheid zeggen welke schade er is geleden.’ 

‘Nu kunnen we alvast zeggen dat we in het middelste rampscenario zitten. Dat betekent dat 2,5 miljoen mensen extra in voedselonzekerheid leven door toedoen van de sprinkhanen. De FAO maakt zich ook grote zorgen om de kinderen onder de 5 jaar in de getroffen regio’s. Omdat de graslanden zijn opgegeten door de woestijnsprinkhanen, waar melkproductie afhankelijk van is, krijgen zij niet voldoende nutriënten om zich te ontwikkelen.’

Invloed van COVID-19

COVID-19 stond de afgelopen maanden bovenaan de agenda. Betekent dit dat de internationale media de woestijnsprinkhanen uit het oog verloren was? ‘Onze donateurs waren zich bewust van het potentiële gevaar en de mogelijke humanitaire crisis,’ zegt Ferrand.

‘We hebben tussen begin januari en 10 juni controle gekregen over 160.000 hectare land. Dat is een hele prestatie, omdat de getroffen landen geen ervaring hadden om met deze situatie om te gaan.’

‘De combinatie van conflicten, volksverhuizingen en klimaatverandering zou een ramp betekend hebben voor de regio. Ze hebben dus extra positief gereageerd en hebben zo een dramatische voedselcrisis kunnen vermijden.’

Blijven investeren

‘Het is opmerkelijk wat de FAO, The Desert Locust Control Organization for Eastern Africa en de overheden van de getroffen landen hebben kunnen verwezenlijken,’ aldus Ferrand.

‘We hebben tussen begin januari en 10 juni controle gekregen over 160,000 hectare land. Dat is een hele prestatie, omdat de getroffen landen geen ervaring hadden om met deze situatie om te gaan. We hebben ervoor gezorgd dat 6 miljoen mensen het hele jaar voldoende eten zullen hebben.’

Maar dat wil niet zeggen dat de strijd tegen de woestijnsprinkhanen voorbij is, waarschuwt Cyril Ferrand. ‘We moeten blijven investeren in het bestrijden van de woestijnsprinkhaan tot december 2020. Als we de komende weken niet de nodige 37 miljoen dollar ontvangen van donateurs, kunnen we maar tot midden september het gebied controleren en grondtroepen sturen.’

Actieplan

‘Via partnerschappen zullen we technische ondersteuning bieden aan de getroffen landen. We moeten ons ook voorbereiden op de volgende generatie woestijnsprinkhanen. Samenwerking is daarom van essentieel belang,’ zegt Ferrand.

‘De FAO heeft ook een plan opgesteld om de getroffen families in hun levensonderhoud te voorzien. Tien landen worden verder geholpen met het actieplan, waaronder ook Jemen. Daar is 153 miljoen dollar voor vrijgemaakt.’

Maak MO* mee mogelijk.

Word proMO* net als 2795   andere lezers en maak MO* mee mogelijk. Zo blijven al onze verhalen gratis online beschikbaar voor iédereen.

Ik word proMO*    Ik doe liever een gift

Met de steun van

 2795  

Onze leden

11.11.1111.11.11 Search <em>for</em> Common GroundSearch for Common Ground Broederlijk delenBroederlijk Delen Rikolto (Vredeseilanden)Rikolto ZebrastraatZebrastraat Fair Trade BelgiumFairtrade Belgium 
MemisaMemisa Plan BelgiePlan WSM (Wereldsolidariteit)WSM Oxfam BelgiëOxfam België  Handicap InternationalHandicap International Artsen Zonder VakantieArtsen Zonder Vakantie FosFOS
 UnicefUnicef  Dokters van de WereldDokters van de wereld Caritas VlaanderenCaritas Vlaanderen

© Wereldmediahuis vzw — 2024.

De Vlaamse overheid is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze website.